AOTMiT o posiedzeniu Rady Przejrzystości 24 lutego

Autor: AOTMiT/Rynek Zdrowia • • 17 lutego 2020 20:44

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała o porządku najbliższego posiedzenia Rady Przejrzystości, które odbędzie się 24 lutego.

Porządek obrad obejmuje:

• Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Nexavar (sorafenib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C 73)”.

• Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programach lekowych:

B.90 „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD 10: G20)”,
B.77 „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)”.

• Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

Imfinzi (durwalumab) we wskazaniu: niedrobnokomórkowy, nieoperacyjny rak płuca pd_l1 pozytywny (icd-10: c34),
Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD10: C18).

• Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w „przewlekłym zakażeniu HCV i HBV” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka przewlekłych zakażeń HCV i HBV u osób dorosłych”.

• Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną styrypentol we wskazaniu: złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum