AOTMiT/Rynek Zdrowia | 04-12-2017 14:30

AOTMiT: 49 Posiedzenie Rady Przejrzystości - będzie 10 tematów

Na 11 grudnia zaplanowane zostało kolejne Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Porządek obrad obejmuje przygotowanie sześciu stanowisk i czterech opinii, m.in. w obszarze wydawania zgód na refundację i zasadności kwalifikowania świadczeń jako gwarantowane.

AOTMiT zajmie się przygotowaniem stanowisk ws. zasadności: wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego produktu leczniczego SULFADIAZIN-HEYL (sulfadiazinum) oraz DARAPRIM (pirymethaminum); finansowania ze środków publicznych leku NPLATE (romiplostym); kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych: „Opieka nad niepłodną parą”, „Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd innymi materiałami”, „Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 3. roku życia", "Leczenie stomatologiczne dzieci niewspółpracujących w znieczuleniu ogólnym".

Agencja przygotuje również trzy opinie: ws. substancji czynnej cetuximabum we wskazaniach pozarejestracyjnych: w programie lekowym „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-20)” jako dodatkowy schemat dawkowania; ws. substancji czynnej mitoxantronum we wskazaniach pozarejestracyjnych: leczenie wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci oraz o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej: www.aotmit.gov.pl