AOTMiT/Rynek Zdrowia | 28-03-2017 14:31

AOTMiT: 3 kwietnia kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości

3 kwietnia br. września odbędzie się 13 posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rada zajmie się m.in przygotowaniem opinii nt. projektów programów polityki zdrowotnej: ogólnopolskiego w zakresie depresji i kilku samorządowych.

Fot. archiwum

Porządek obrad obejmie przygotowanie opinii nt. projektu programu polityki zdrowotnej współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS: „Ogólnopolski Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie depresji” (minister zdrowia) - informuje Agencja.

Ponadto rada zaopiniuje:

- „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5-lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2016-2018”,
- „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”,
- „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Darłowo na lata 2018-2020”,
- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla gminy Ornontowice na lata 2017-2022”.

Rada przygotuje też stanowisko ws. oceny leku Eliquis (apixabanum) we wskazaniu: „leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych”.

Więcej: www.aotm.gov.pl