AOTM: w publikowanej dokumentacji będzie mniej czarnych plam

Autor: AOTM/Rynek Zdrowia • • 28 lipca 2014 17:03

Agencja Oceny Technologii Medycznych informuje o zmianie zasad dotyczących stosowania przepisów określających zakres informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw.

Agencja nie będzie dokonywała w dokumentach publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji dodatkowych zakreśleń z własnej inicjatywy. AOTM zaprzestaje występowania drogą pisemną do podmiotów zewnętrznych o przekazywanie informacji na temat zakresu zakreśleń danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zawartych w dokumentach publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

Inicjatywa w przedmiotowej kwestii należeć będzie do podmiotów zewnętrznych, które zobowiązane są wyjaśnić, czy publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji dokumenty zawierają informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - informuje AOTM.

W opinii Agencji niewystarczającym jest powołanie się jedynie na tajemnicę przedsiębiorcy, bez jakiegokolwiek rozwinięcia, w jakim aspekcie tajemnicę tę należałoby oceniać. W przypadku nieprzekazania samodzielnie przez podmiot zewnętrzny informacji o zakresie zakreśleń danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Agencja domniemywać będzie, iż w dokumentach nie ma informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Agencja zakreślać będzie w dokumentach opracowywanych na podstawie zleceń dotyczących wniosków refundacyjnych (tj. w analizach weryfikacyjnych Agencji, stanowiskach Rady Przejrzystości, rekomendacjach Prezesa Agencji) wyłącznie fragmenty dotyczące bezpośrednio instrumentów dzielenia ryzyka oraz bezpośrednio ceny, a także nigdzie niepublikowanych wyników badań.

Niezależnie od zakresu tajemnicy przedsiębiorcy wskazanego przez podmiot zewnętrzny Agencja nie będzie dokonywała żadnych zakreśleń w dokumentach opracowywanych przez Agencję na podstawie zleceń Ministra Zdrowia otrzymywanych z urzędu, tj. innych niż dotyczących wniosków refundacyjnych.

Uzasadnieniem wprowadzenia tych zmian jest - jak zaznacza AOTM - "rosnąca potrzeba udziału w debacie publicznej na temat zasad alokacji publicznej środków na cele refundacji leków. Taki udział zapewni podanie do publicznej wiadomości danych na temat oceny technologii medycznych w możliwe pełny sposób, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa".

Więcej: www.aotm.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum