AOTM/Rynek Zdrowia | 26-11-2013 14:56

AOTM: stanowiska z 36. posiedzenia Rady Przejrzystości

W poniedziałek (25 listopada) odbyło się 36 posiedzenie posiedzenie Rady Przejrzystości podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie.

Jak podaje Agencja Oceny Technologii Medycznych, podczas posiedzenia zostały przygotowane stanowiska/opinie m.in. w sprawie: Infanrix (szczepionka Infanrix-ipv/hib), Vimpat (lakozamid), ''Diagnostyki zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych OUN za pomocą radiofarmaceutyków", jako świadczenia gwarantowanego oraz zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL.

Więcej: www.aotm.gov.pl