AOTM: stanowiska i opinie - 10. posiedzenie Rady Przejrzystości

Autor: AOTM/Rynek Zdrowia • • 25 marca 2014 17:05

AOTM poinformowała, że 24 marca odbyło 10. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie nt. oceny leku, usunięcia świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych, a także zasadności finansowania produktów leczniczych zawierające substancje czynne we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL.

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją leku Noxafil (pozakonazol) we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym.

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Noxafil (pozakonazol), 40 mg/ml, zawiesina doustna, w ramach leków dostępnych w aptece na receptę, we wskazaniu: zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją leku Votubia (ewerolimus) we wskazaniu: leczenie chorych na stwardnienie guzowate.

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją leku Orencia (abatacept) we wskazaniu: leczenie abataceptem reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, w ramach programu lekowego.

Ponadto Rada Przejrzystości przyjęła 8 stanowisk ws. usunięcia (lub pozostawienia) świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

Odnosząc się do zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych zawierające substancje czynne we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, Rada Przejrzystości uznaje za zasadne finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną -acidum folicum we wskazaniu innym od zarejestrowanych.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją produktów leczniczych Glivec i Sutent w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj. w ramach programu lekowego.

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne finansowanie produktów leczniczych Levact (bendamustinum hydrochloridum), ujętych w części C wykazu leków refundowanych ”Leki stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym".

Więcej: www.aotm.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum