AOTM: stanowiska Rady Przejrzystości z 4. posiedzenia

Autor: AOTM/Rynek Zdrowia • • 29 stycznia 2014 08:58

27 stycznia odbyło się 4 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie objęcia refundacją lub usunięcia świadczenia z wykazu chemioterapii niestandardowej.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją leku Berinert (inhibitor C1-esterazy) we wskazaniach: przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań, jamę brzuszną (u dorosłych i dzieci) oraz przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród, u dorosłych i dzieci).

Lek powinien być dostępny za opłatą ryczałtową, w ramach odrębnej grupy limitowej.

Rada uznała za zasadne usunięcie świadczenia podawanie nilotynibu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C91.0 (ostra białaczka limfoblastyczna) realizowanego w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

Za zasadne uznała również usunięcie świadczenia: podawanie lenalidomidu w ostrych białaczkach limfoblastycznych (ICD-10 C91.0) oraz podawanie romiplostymu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C91.1. Finansowanie leku może być rozważone przy małopłytkowości wikłającej przewlekłą białaczkę.

Więcej: http://www.aotm.gov.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum