AOTM: przeciwgruźliczy lek z pozytywną rekomendacją

Autor: AOTM, LJ/rynekzdrowia.pl • • 20 grudnia 2012 11:39

18 grudnia odbyło się 35 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska w sprawie finansowania kolejnych produktów leczniczych.

AOTM: przeciwgruźliczy lek z pozytywną rekomendacją
Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie produktu leczniczego Ethambutol Teva ze środków publicznych we wskazaniach gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 roku występują problemy z dostępnością do leków refundowanych stosowanych przeciwko gruźlicy.
Ethambutol nie wszedł na wykazy refundacyjne publikowane w tym roku. Zgodnie z ustawą refundacyjną podmiot odpowiedzialny musiał złożyć wniosek o objęcie refundacją i przystąpić do negocjacji cenowych. Warunkiem przystąpienia do nich było zaproponowanie ceny nie wyższej niż dotychczas obowiązująca. Z tego powodu lek nie był przedmiotem negocjacji.

Podmiot odpowiedzialny i resort zdrowia szukali rozwiązania, by wprowdzić lek na wykazy refundacyjne, unikając kosztochłonnych nakładów po stronie producenta. Ten zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z pismem o odstąpienie od wymogu złożenia pełnej analizy farmakoekonomicznej przy ubieganiu się o refundację.

Członkowie Rady pozytywnie ocenili także finansowanie świadczenia opieki zdrowotnej:
- "Zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza po nagłym zatrzymaniu krążenia z przywróceniem funkcji hemodynamicznej układu krążenia", pod warunkiem dokonania jego wyceny oraz

- "Leczenie świeżego zawału serca z zastosowaniem biwalirudyny u chorego poddanego angioplastyce wieńcowej" jako świadczenia gwarantowanego.


Rada Przejrzystości uznaje za zasadne finansowanie leku Trisenox (trójtlenek arsenu) EAN: 5909990016433 we wskazaniu: indukcja remisji i konsolidacja ostrej białaczki promielocytowej) u dorosłych pacjentów, charakteryzującej się translokacją t(15; 17) i(lub) obecnością genu PML/RAR-alfa po niepowodzeniu leczenia lub w nawrocie choroby; wcześniejsze leczenie powinno obejmować stosowanie retinoidu i chemioterapii. Lek powinien być wydawany bezpłatnie dla pacjenta, w ramach odrębnej grupy limitowej.


Rada uważa za niezasadne objęcie refundacją leku Evoltra (klofarabina) w ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów. Jednocześnie Rada rekomenduje objęcie refundacją leku w ramach programu lekowego. Do czasu utworzenia programu lek powinien być utrzymany do refinansowania w ramach programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.

Rada negatywnie ustosunkowała się do wniosku z uwagi na fakt, że w ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów nie jest możliwe wyselekcjonowanie grupy docelowej dla wnioskowanej technologii lekowej, tj. we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporna na leczenie choroba po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji, pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi, u chorych kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych.

Klofarabina, zarówno w monoterapii jak i programach wielolekowych, pomimo znacznej toksyczności, jest lekiem pozwalającym uzyskać u blisko 50% pacjentów długotrwałą (średnio roczną) remisję częściową (w większości prawie całkowitą) i całkowitą. Pozytywny efekt leczniczy stwarza chorym szanse na wyleczenie, szczególnie w grupie zakwalifikowanych do transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych.

Jednocześnie Rada Przejrzystości sugeruje podjęcie starań o obniżenie przez producenta ceny leku do poziomu pozwalającego na osiągnięcie efektywności kosztowej.

Więcej: http://www.aotm.gov.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum