AOTM: komunikat z posiedzenia Rady Przejrzystości

Autor: AOTM/Rynek Zdrowia • • 14 października 2014 20:10

Agencja Oceny Technologii Medycznych opublikowała we wtorek (14 października) komunikat z 36. posiedzenia Rady Przejrzystości, które odbyło się 13 października.

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Alimta (pemetrexed) we wskazaniu w monoterapii. Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości.

Rada oceniła zasadność wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy: Ketocal 4:1, Ketocal 3:1, Ketocal Vanilla 4:1 (dieta ketogenna), proszek á 300 g we wskazaniu: padaczka lekooporna. Rada uważa za zasadne wydawanie zgody na refundację.

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne wydawanie zgody na refundację produktu leczniczego Nalcrom (acidum cromoglicicum) we wskazaniach: alergia pokarmowa wieloważna oraz atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu

Więcej: www.aotm.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum