AOTM/Rynek Zdrowia | 14-12-2011 09:48

AOTM: będą kolejne stanowiska

19 grudnia odbędzie się 27. posiedzenie Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, podczas którego zostaną przygotowane kolejne stanowiska.

Będą to stanowiska dotyczące:

-  zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych, świadczeń pod nazwą "Podanie rytuksymabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej u chorych wcześniej nieleczonych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby”;


- zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych, świadczeń pod nazwą "Podanie dasatynibu we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z chromosomem Phliadelphia (Ph+) oraz limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii”;


- zakwalifikowania leku „Vantas” (histrelinum) we wskazaniu: rak prostaty, jako świadczenia gwarantowanego;


- zakwalifikowania leku „Efient” (prasugrel) we wskazaniu: w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA) w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (ang. PCI), u których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub tych, u których doszło do zakrzepicy w stencie pomimo leczenia klopidogrelem - jako świadczenia gwarantowanego;


- zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego pod nazwą "Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (Adalimumab, Etanercept, Infliksymab, Rytuksymab, Tocilizumab)";


- zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej pod nazwą "Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (Adalimumab, Etanercept, Infliksymab, Rytuksymab, Tocilizumab)” jako świadczenia gwarantowanego.

Podczas posiedzenia przygotowane zostaną opinie o następujących programach zdrowotnych:


- Profilaktyka chorób układu moczowego dla dzieci 4-letnich zameldowanych w Ostrowie Wielkopolskim (miasto Ostrów Wielkopolski);


- Program profilaktyki gruźlicy i nowotworów płuc (powiat Dzierżoniów);


- Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014 (województwo śląskie);


- Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lanckorona przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2011-2014 (gmina Lanckorona);


- Profilaktyka raka jelita grubego w ramach Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2011 - 2012: Zdrowo żyć, Zdrowym być (gmina Boguchwała);


- Program rehabilitacji psychofizycznej kobiet po amputacji piersi (miasto Tarnów).Więcej: http://www.aotm.gov.pl/