AOTM: Powinien być podział ryzyka dotyczący drogich leków

Autor: LJ/ Rynek Zdrowia • • 24 lipca 2008 13:52

W Polsce powinna być wprowadzona metoda dzielenia ryzyka, tzw. risk sharing, w odniesieniu do nowoczesnych, drogich leków

Metoda podziału ryzyka polega na warunkowym finansowaniu pozytywnie zarekomendowanej technologii przez określony czas. Jeżeli technologia okaże się nieskuteczna, wnioskodawca poniesie część kosztów finansowania terapii. Dzięki temu pacjenci mają szansę na szerszy dostęp do nowoczesnych leków, np. onkologicznych, zaś płatnik nie ryzykuje w tak dużym stopniu ponoszeniem kosztów refundacji nieefektywnej terapii.

Ustalono także, że w przypadku tzw. chorób sierocych Rada Konsultacyjna AOTM nie powinna wydawać rekomendacji, a jedynie opinie w sprawie skuteczności i kosztów efektywności wnioskowanych metod. Wydawaniem rekomendacji zajmie się powołany przez ministra zdrowia zespół ds. chorób rzadkich i ultra rzadkich.

Jeśli chodzi o ocenę leków, Rada Konsultacyjna jeszcze raz rozpatrzy wniosek o finansowanie temozolomidu, zwłaszcza w glejakach wielopostaciowych nowozdiagnozowanych.

Rada wstrzymała się także z wydaniem rekomendacji dla Katadolonu, do czasu uzyskania poprawnej analizy weryfikacyjnej. Pozytywną rekomendację uzyskał estadiol z drospirenonem (Angeliq) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet będących ponad 1 rok po menopauzie z przyjęciem limitu refundacyjnego dla grupy HTZ skojarzonej i przy uzyskaniu wyraźnej obniżki ceny. W opinii Rady, brak jest obecnie dostatecznego uzasadnienia do rekomendowania leku w zapobieganiu osteoporozie u kobiet po menopauzie.

Pozytywną rekomendację uzyskało finansowanie cynakalcetu (Mimpara) w ramach świadczenia odrębnie kontraktowanego w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych ze schyłkową chorobą nerek leczonych długotrwale dializą.

Rada negatywnie oceniła wniosek o finansowanie pegfilgrastimu (Neulasta) w ramach listy leków refundowanych. RK uważa za uzasadnione finansowanie pegfilgrastimu w ramach wykazów substancji czynnych stosowanych w chemioterapii w lecznictwie zamkniętym.

Negatywną rekomendację uzyskał także chlorowodorek bupropionu (Zyban) w ramach listy leków refundowanych dla wnioskowanej grupy pacjentów.

- Istnienie możliwość finansowania terapii wszystkich uzależnionych od tytoniu w ramach programów psychiatrycznych leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ – czytamy w rekomendacji Rady Konsultacyjnej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum