aotm.gov.pl/Rynek Zdrowia | 06-11-2015 16:22

35. posiedzenie Rady Przejrzystości

W piątek (6 listopada) poinformowano, że 35 posiedzenie Rady Przejrzystości odbędzie się 16 listopada. Porządek obrad obejmuje: przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków, wydania opinii z urzędu w sprawie objęcia refundacją leku, przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej.

Dokonana zostanie ocena leków: 1) ADENURIC (febuxostat) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, 2) STRIVERDI RESPIMAT (olodaterolum) we wskazaniu: leczenie podtrzymujące pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, 3) OFEV (nintedanib) we wskazaniu: leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1), w ramach programu lekowego.

Przygotowana zostanie opinia w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Ponadto zaopiniowane zostaną projekty programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: 1) Program polityki zdrowotnej Miedziane Dzieci z zakresu profilaktyki ołowiowej dzieci z Zagłębia Miedziowego" (woj. dolnośląskie), 2) Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Giżycka.

Czytaj: www.aotm.gov.pl