AOTM/Rynek Zdrowia | 09-09-2014 12:07

32. posiedzenie Rady Przejrzystości

W poniedziałek (8 września) odbyło 32 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i rekomendacje m.in. w sprawie produktów leczniczych Invokana i Lantus.

Rada Przejrzystości uznała za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Invokana (kanagliflozyna), we wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, u których kanagliflozyna może być zastosowana: w dwulekowej terapii doustnej - w skojarzeniu z metforminą oraz w trójlekowej terapii doustnej - w skojarzeniu z metforminą i pochodną sulfonylomocznika, po niepowodzeniu leczenia terapią skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika.

Uznano także za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Lantus (insulina glargine) we wskazaniu: leczenie cukrzycy typu 2. Rada proponuje utrzymanie dotychczasowych wskazań do finansowania leku.

Więcej: www.aotm.gov.pl