AOTM/rynekzdrowia.pl | 12-12-2011 13:58

26 posiedzenie Rady Konsultacyjnej: członkowie RK AOTM głosowali za...

Członkowie Rady Konsultacyjnej głosowali za zakwalifikowaniem do refundacji świadczenia gwarantowanego leku Glandex (exemestane) we wskazaniu: rak piersi w II rzucie hormonoterapii.

RK AOTM uważa także za zasadne pozostawienie dotychczasowego sposobu finansowania świadczenia "Profilaktyka ostrego odrzucania przeszczepu u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki przy wykorzystaniu produktu leczniczego acidum mycophenolicum (Myfortic)" oraz utworzenia wspólnej grupy limitowej dla mykofenolanów.

Uznaje także za zasadne pozostawienie dotychczasowego sposobu finansowania świadczenia "Profilaktyka odrzucenia narządu u dorosłych biorców alogenicznych przeszczepów nerek lub serca, u których istnieje małe lub umiarkowane ryzyko immunologiczne odrzucenia przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancje czynną ewerolimus (Certican)”. Rekomenduje utworzenie wspólnej grupy limitowej dla inhibitorów mTOR.

Więcej: http://www.aotm.gov.pl/