17 stycznia posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Plan posiedzenia

Autor: oprac. LJ • Źródło: AOTMiT, Rynek Zdrowia12 stycznia 2022 14:20

Inrebic (fedratinib) w leczeniu mielofibrozy pierwotnej i mielofibrozy wtórnej oraz Kesimpta (ofatumumab) w leczeniu stwardnienia rozsianego, to dwa leki, które wkrótce ocenią członkowie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Eksperci Rady Przejrzystości ocenią kolejne leki pod kątem refundacji (fot. ShutterStock)
  • 17 stycznia eksperci Rady Przejrzystości ocenią zasadność refundowania kolejnych leków
  • Wśród nich jest lek przeciwnowotworowy do leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej
  • Eksperci ocenią też ofatumumab stosowany w leczeniu osób dorosłych z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (RMS)

Sześć substancji czynnych do oceny

17 stycznia 2022 roku odbędzie się trzecie w tym roku posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Inrebic (fedratinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D47.1)”,
  • Kesimpta (ofatumumabum) w ramach programu lekowego: B.29 „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • acidum folicum we wskazaniu: schorzenia reumatyczne – u pacjentów leczonych metotreksatem,
  • nitrendipinum we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową – leczenie pierwszoliniowe,
  • amlodipinum we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową – leczenie pierwszoliniowe,
  • budesonidum we wskazaniu: wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia.

Lek przeciwnowotworowy i stosowany w RMS

Produkt leczniczy Inrebic jest zarejestrowany w leczeniu powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (znanym także jako przewlekłe idiopatyczne włóknienie szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą lub włóknieniem szpiku poprzedzonym nadpłytkowością samoistną u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorem kinazy janusowej (Janus Associated Kinase, JAK) lub byli leczeni ruksolitynibem.

Fedratynib jest inhibitorem kinazy z aktywnością przeciwko odmianie dzikiej oraz odmianie z mutacją aktywującą kinazy janusowej 2 (JAK2) oraz kinazie tyrozynowej podobnej do FMS-3 (FLT3). Jest inhbitorem selektywnym wobec JAK2 z większą aktywnością hamującą wobec JAK2 niż wobec pochodzących z tej samej rodziny JAK1, JAK3 i TYK2. Fedratynib zmniejszał zależną od JAK-2 fosforylację przekaźnika sygnału i aktywatora transkrypcji (STAT3/5) białek, hamował proliferację złośliwych komórek in vitro oraz in vivo.

Drugi z leków, Kesimpta (ofatumumab), jest lekiem stosowanym w leczeniu osób dorosłych z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (RMS), w przypadku których u pacjenta występują zaostrzenia (rzuty choroby), po których następują okresy, gdy objawy te łagodnieją lub zanikają; Lek stosuje się u pacjentów, u których choroba jest aktywna, co oznacza, że występują rzuty i/lub objawy czynnego stanu zapalnego widoczne w badaniach obrazowych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum