11 firm biotechnologii medycznej utworzyło nową organizację

Autor: oprac. LJ • Źródło: BioInMed03 listopada 2021 15:02

Zagraniczne doświadczenia, na przykład Izraela czy Tajwanu pokazują, że odpowiednie zaplecze naukowe i wsparcie branży w skutecznej komercjalizacji, mogą uczynić z biotechnologii siłę napędową gospodarki. Czy w Polsce też tak będzie?

11 firm biotechnologii medycznej utworzyło nową organizację
Biotechnologia medyczna może stać się siłą napędową gospodarki– podkreśla Marta Winiarska, prezes BioInMed (fot. BioInMed)
 • 11 firm powołało do życia Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed
 • Biotechnologia jest uważana za przyszłość medycyny. Dziś jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju branży life science
 • Polska potrzebuje ambitnej strategii rozwoju, za którą pójdzie skoordynowana inwestycja środków publicznych i prywatnych w projekty z obszaru biotechnologii medycznej

Powstał Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Związek został powołany do życia przez 11 firm:

 • Ardigen SA,
 • Captor Therapeutics SA,
 • Celon Pharma SA,
 • ExploRNA Therapeutics SA,
 • OncoArendi Therapeutics SA,
 • Polski Bank Komórek Macierzystych SA,
 • PolTREG SA,
 • Pure Biologics SA,
 • Ryvu Therapeutics SA,
 • Selvita SA
 • WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Podczas pierwszego walnego zgromadzenia, które odbyło się 20 października 2021 roku, na prezesa Związku BioInMed została powołana Marta Winiarska, która przez ostatnie pięć lat kierowała działaniami public affairs i public relations w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. 

Polska potrzebuje ambitnej strategii rozwoju

Biotechnologia jest uważana za przyszłość medycyny. Dziś jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju branży life science. Dzięki niej możliwe było stworzenie wielu nowych leków, szczepionek i metod diagnostycznych, które przyczyniają się do wydłużenia oraz poprawy jakości ludzkiego życia.

Polski rynek biotechnologiczny, mimo że jest stosunkowo młody, bardzo dynamicznie się rozwija. Aby polskie firmy z obszaru biotechnologii medycznej mogły wprowadzić nasz kraj do globalnego krwioobiegu innowacji, potrzebne są warunki systemowe, które pozwolą rozwijać tę branżę.

Zagraniczne doświadczenia, na przykład Izraela czy Tajwanu pokazują, że odpowiednie zaplecze naukowe i wsparcie branży w skutecznej komercjalizacji, mogą uczynić z biotechnologii siłę napędową gospodarki. Dlatego Polska potrzebuje ambitnej strategii rozwoju, za którą pójdzie skoordynowana inwestycja środków publicznych i prywatnych w projekty z obszaru biotechnologii medycznej.  

Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed powstał po to, aby we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i administracją publiczną budować ekosystem, który pozwoli uczynić z biotechnologii medycznej wizytówkę polskiej innowacji, a przyszłościowo również być może siłę napędową gospodarki. 

Biotechnologia medyczna motorem transformacji w innowacjach

- Dziś Polska, doświadczająca wyzwań demograficznych i budująca swoją konkurencyjność w dużej mierze w oparciu o niskie koszty pracy i specjalizację w zakresie produktów rolniczych i dóbr pośrednich, jest mocno narażona na tzw. pułapkę średniego dochodu – czyli długotrwałą stagnację po latach intensywnego wzrostu. Aby temu zapobiec, konieczny jest rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki. Biotechnologia medyczna, przy stworzeniu odpowiednich warunków odpowiedzialnego rozwoju, mogłaby stać się motorem tej transformacji - podkreśla Marta Winiarska, prezes BioInMed.

W jej ocenie, polskie firmy z tej branży, pomimo że posiadają ogromny potencjał naukowy i stale rozwijające się portfolio nowych projektów, wciąż muszą ciężko pracować, by przekonać inwestorów do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.

Dodatkowo budowa spółki biotechnologicznej - szczególnie w Europie - to bardzo długi i wymagający proces biznesowy. Aby możliwe było rozwinięcie takiego przedsięwzięcia, konieczne jest – poza wysoko-wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi, wykorzystanie różnych źródeł finansowania, w tym m.in. grantów, venture capital, partneringu, możliwości rynku kapitałowego czy instrumentów dłużnych i wsparcie po stronie rządowej. Tylko synergia działania i współpraca wszystkich interesariuszy daje szanse powodzenia.

- Ogólnoświatowy kryzys zdrowotny związany z pandemią COVID-19 pokazał, że badania i rozwój w obszarze medycyny są kluczowe nie tylko z punktu widzenia wskaźników zdrowotnych społeczeństw, ale również działania gospodarki. Po raz pierwszy w sposób tak namacalny można było zaobserwować te zależności - podkreśla Marta Winiarska.  

- Sytuacja pandemiczna sprawiła również, że instytucje publiczne i prywatni inwestorzy zwrócili większą uwagę na firmy biotechnologiczne, które zaangażowały się w badania nad szczepionkami, testami diagnostycznymi i lekami na COVID-19. W tym obszarze mocno pojawił się również polski pierwiastek. Mam ogromną nadzieję, że będzie to bodziec do budowy bardziej ustrukturyzowanego, przystępnego i dopasowanego do potrzeb branży innowacyjnej biotechnologii medycznej systemu wsparcia instytucjonalnego - dodaje.

Biotechnologia medyczna w wykazie KIS

W ocenie prezes BioInMedu, polski rząd wydaje się dostrzegać zarówno światowe tendencje, jak i potrzebne kierunki zmian w naszym kraju, które mogą zapewnić nam awans innowacyjny. Biotechnologia medyczna została ujęta m.in. w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), tj. branż priorytetowych w obszarze badań, rozwoju i innowacji, zapewniających zwiększenie wartości dodanej i konkurencyjności gospodarki na rynkach zagranicznych.

"Skupiając unikalną wiedzę i doświadczenie rodzimych firm, pragnie wspierać polską administrację w przeprowadzeniu koniecznych zmian systemowych, które pozwolą w perspektywie długoterminowej uczynić z biotechnologii medycznej wizytówkę polskiej innowacji" - deklaruje Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum