Zintegrowany System Informatyczny: wyzwanie i konieczność

Autor: Jacek Janik/Rynek Zdrowia • • 18 maja 2014 11:40

Mają swoją specyfikę, gdzie obok tzw. części szarej, właściwej dla wszystkich przedsiębiorstw, jest "część biała", dotycząca bezpośrednio medycyny. I wzajemnie przenikają się one na płaszczyźnie informatycznej, bo są przecież w ten czy inny sposób od siebie zależne.

Pozostaje pytanie: jak to wszystko spiąć w jedną sprawną informacyjno-komunikacyjną sieć? Odpowiedź wydaje się prosta - trzeba zintegrować! Z punktu widzenia użytkownika ważne jest to, jakie informacje pozyskuje ta sieć i efekt końcowy - jakie dzięki niej informacje możemy uzyskać. Można tę cała skomplikowaną strukturę określić jako Zintegrowany System Informatyczny (ZSI).

Kontrola, ocena, optymalizacja
ZSI to rozwiązanie, które potrafi zintegrować dane, w tym także wygenerować kompleksowe informacje sprawozdawcze (na przykład dla NFZ czy organów tworzących), a unikalność systemu, którą trzeba podporządkować wymogom konkretnej placówki, polega na kompleksowości przetwarzania danych, np. w obsłudze różnego rodzaju zleceń (m.in. uzyskując informację o różnych kosztach w wyliczeniu na jednego pacjenta), czy informacjach dotyczących czasu pracy - zarówno bieżących, jak i sumarycznych.

Dzięki wykorzystaniu ZSI można między innymi dokonywać bieżącej oceny efektywności pracy poszczególnych zespołów ludzkich i ją optymalizować. Już na etapie planowania można przewidzieć odpowiedni dobór proporcji zatrudnienia, planować dyżury, prowadzić racjonalną gospodarkę lekami (minimalizować zapasy). System pozwala też na kontrolę oraz ocenę efektywności oraz jakości realizowanych usług.

Krótko mówiąc, ZSI daje możliwość pełnej kontroli kosztów we wszystkich aspektach - szczegółowej ewidencji kosztów osobowych (zarówno etatowych, jak i kontraktowych), szczegółowej ewidencji wszystkich wykorzystywanych materiałów (w tym leków, np. wykorzystanych średnio na pacjenta), mediów, usług zewnętrznych. Pozwala też prowadzić ewidencję wszystkich kosztów, np. związanych z flotą pojazdów i przypisywać je do poszczególnych zespołów czy kontraktów.

Przed kontrolą ZSI nie umkną nawet zarządzający; system pozwala na ewidencję kosztów zarządu, kadry kierowniczej czy kosztów ogólnych w przedsiębiorstwie.

Dwa lata przygotowań
Przykładem zastosowania w praktyce nowoczesnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, oplatającego swoją informatyczną siecią wszystkie płaszczyzny działania, jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, należące do największych w kraju.

Jak ogromnym i skomplikowanym przedsięwzięciem było tam wdrożenie ZSI, niech świadczy tylko kilka danych. WPR, przedsiębiorstwo o rocznym budżecie ponad 109 mln złotych, zawiaduje trzema zintegrowanymi dyspozytorniami - w Katowicach, Gliwicach i Jastrzębiu, obejmując swoim zasięgiem działania niemal 4308 km2 powierzchni i ponad 2 600 tys. mieszkańców regionu. Zatrudnia 1430 pracowników, dysponuje 85 karetkami, które rocznie ponad 180 tysięcy razy wyjeżdżają do interwencji. To wszystko generuje miliony informacji, które muszą zostać wprzęgnięte w jeden system.

- Cały proces rozpoczęliśmy w 2007 roku, co nie znaczy, że od razu przystąpiliśmy do wdrażania poszczególnych systemów. Prawie dwa lata przygotowywaliśmy się do tego przedsięwzięcia, przeprowadzając wiele rozmów z firmami działającymi na rynku oprogramowania dla placówek medycznych. Rozmawialiśmy także, wieloma ekspertami spoza rynku medycznego, którzy pomagali nam w budowie logicznej struktury całego systemu - mówi Robert Haberko, zastępca dyrektora ds. administracji i eksploatacji WPR w Katowicach.

- Tak długi czas przygotowań spowodowany był tym, że chcieliśmy kupić nie tylko "program", ale założyliśmy sobie zrealizowanie szerokiego projektu, obejmującego - obok sieci komputerowej - między innymi budowę systemu komunikacyjnego, serwerownie, sieci światłowodowe. Praktycznie informatyzacja miała objąć swoim zasięgiem wszystko, co związane jest z naszą działalnością i da się przenieść na tę płaszczyznę - dodaje Haberko.

Wysokie wymagania
Jak przekonuje Artur Borowicz, dyrektor WPR w Katowicach, przed „erą" cyfryzacji wielu pracowników prawie 70 proc. czasu poświęcało na przenoszenie papierowej dokumentacji z jednego miejsca w inne, a na kolejnych etapach tej wędrówki dokumenty były uzupełniane o informacje i podpisy przez kolejne osoby.

- Ten obieg dokumentów obejmował także nasze podległe stacje, a mieliśmy ich wówczas ponad 20. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądał przepływ tych wszystkich papierów i jakie to generowało koszty. Długo przygotowywaliśmy się do pierwszego przetargu. Dotyczył on tylko „części szarej" i nie zakończył się powodzeniem. Okazało się, że nasze wymagania są zbyt duże dla firm działających na rynku informatycznym - wspomina dyrektor Borowicz.

Kolejny przetarg WPR ogłosił w 2010 roku, zostały do niego zaproszone na drodze dialogu konkurencyjnego różne firmy. Na realizację projektu zdecydowały się jednak tylko Asseco Poland i Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa z Katowic - tworząc konsorcjum. W czasie ponad półrocznych negocjacji ustalono ostateczną wersję projektu, którego realizacja trwała prawie dwa lata.

W tym czasie wdrożono nie tylko system, ale połączono także wszystkie placówki WPR niezależną siecią światłowodową. Powstał własny system komunikacji. Sporą część inwestycji stanowiły też wydatki związane z bezpieczeństwem danych oraz procedurami przy ewentualnych awariach sieci czy zasilania.

Czynnik ludzki
Jedną z największych barier we wprowadzaniu nowoczesnych technologii jest czynnik ludzki - mentalność pracownika i jego nawyki. Z drugiej strony nie da się zaprojektować systemu, który po wdrożeniu byłby idealny.

W opinii dyrektora Haberko zaletą współpracy z konsorcjum realizującym projekt było to, że kiedy po jego wdrożeniu pracownicy wskazywali na inny, korzystniejszy sposób jego funkcjonowania, szybko reagowano. To okazywało się bardzo pomocne w pokonywaniu wielu barier, także mentalnych u pracowników - aby przejść z jednego do innego sposobu pracy, z wykorzystaniem zupełnie nowych narzędzi.

- Co nie oznacza, że obyło się w ogóle bez problemów. Najważniejsza jest jednak informacja i szkolenia, także stanowiskowe. Nasi pracownicy spędzili na nich ponad tysiąc godzin. Czasem trzeba było je wielokrotnie powtarzać - dodaje Robert Haberko.

- Projekt staraliśmy się realizować etapami, aby nie sparaliżować pracy pogotowia. Poszczególne moduły informatyczne były wdrażane kolejno i dołączane konsekwentnie do całego systemu. Co ważne - jednym z podstawowych założeń było to, aby większość informacji wprowadzano do systemu jeden raz. Celem natomiast nie nowoczesność sama w sobie, ale przede wszystkim usprawnienie pracy i zwiększenie dostępu kadry zarządzającej do szczegółowych informacji z każdego działu firmy - mówi dyrektor Borowicz.

Opłacalna inwestycja
Jak przekonuje dyrektor WPR w Katowicach, inwestycja, która kosztowała w sumie ponad 10 mln złotych, bardzo się opłaciła. Na pierwszym etapie budowy systemu - m.in. w światłowody, macierze dyskowe, serwery - WPR finansował przedsięwzięcie z własnych środków. Dopiero w ubiegłym roku zaistniała możliwość sięgnięcia do puli środków unijnych. Z tej możliwości skorzystano w Katowicach i z kosztów kwalifikowanych - 6 mln zł - wystąpiono o kwotę 2,5 mln zł.

- Roczne oszczędności z tytułu wprowadzenia ZSI w firmie to kwota rzędu 3 mln złotych. Z prostego wyliczenia wynika, że ta inwestycja, obok wielu innych korzyści, zwróci się po trzech latach. Jeśli otrzymamy dodatkowo finansowanie ze środków unijnych, nastąpi to jeszcze szybciej - zaznacza dyrektor Borowicz.

Oczywiście koszt inwestycji to nie wszystko, o cały system trzeba dbać. Informatyzacja i cyfryzacja to niekończący się proces w sferze niezwykle dynamicznie się rozwijającej, proponującej coraz to nowsze, korzystniejsze rozwiązania. Dzisiaj nad ZSI, włącznie z portalem korporacyjnym jakim dysponuje WPR, nadzór autorski oraz serwis sprawuje konsorcjum, w którego skład wchodzą: Asseco Poland S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., Intranetowy Portal Szpitala Sp. z o.o. oraz SofTRANS.

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum