×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Zdarzenia medyczne. Kto i jakie dane ma raportować? Ministerstwo odpowiada pielęgniarkom

Autor: oprac. PW • Źródło: NIPiP, Rynek Zdrowia13 sierpnia 2021 10:57

Obowiązek przekazywania do systemu informacji medycznej (SIM) danych dotyczących zdarzenia medycznego dotyczy wszystkich usługodawców. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na wątpliwości Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) dotyczące m.in. osób i zakresu danych, które obejmuje taki obowiązek.

Zdarzenia medyczne. Kto i jakie dane ma raportować? Ministerstwo odpowiada pielęgniarkom
Zdarzenia medyczne. Ministerstwo Zdrowia odpowiada pielęgniarkom kto i w jakim zakresie musi przekazywać takie dane Fot. AdobeStock
  • NIPiP zapytała m.in. czy pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych są zobowiązane do przekazywania danych o zdarzeniach medycznych
  • Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak i udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach własnych praktyk zawodowych wyłącznie w zakładzie leczniczym, na podstawie umowy nie muszą indywidualnie przekazywać danych o zdarzeniach medycznych do SIM
  • Jeżeli pielęgniarka lub położna udziela świadczeń w ramach innych rodzajów praktyk zawodowych to wpisuje się ona w pojęcie usługodawcy i wówczas to na niej ciąży obowiązek podłączenia się do Systemu e-Zdrowia i przekazywania danych zdarzenia medycznego

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych skierowała pytania do Ministerstwa Zdrowia w związku z występującymi w środowisku medycznym licznymi wątpliwościami co do kręgu podmiotów obowiązanych do przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej w ramach platformy P1 oraz zakresu danych podlegających przekazywaniu.

Zdarzenia medyczne. Kto i jakie dane ma raportować?

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zapytała Ministerstwo Zdrowia m.in.:

• Czy obowiązek przekazywania danych zdarzenia medycznego do systemu P1 dotyczy również podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie prowadzą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej?

 • Czy osoby wykonujące zawód pielęgniarki i położnej, zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych lub udzielające świadczeń zdrowotnych na rzecz usługodawców w ramach własnych praktyk zawodowych są zobowiązane do przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do systemu P1 oraz, czy są zobowiązane do uzyskania certyfikatów WSS i TLS w systemie P1?

Ministerstwo Zdrowia odpowiadając zaznaczyło, że od dnia 1 lipca br. usługodawcy zobowiązani są:
• przekazywać do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego,
• dokonywać za pośrednictwem SIM wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (dalej EDM) określonej w przepisach wydanych na podstawie 13a ustawy z dnia 29 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia( Dz. U. z 2021 r. poz. 666), zwanej dalej „ustawą o SIOZ”.

Czytaj także: Siostro! Jak zwracać się do pielęgniarki? Temat od lat budzi emocje

Kiedy pielęgniarka nie ma obowiązku przekazywania do SIM danych o zdarzeniach medycznych

Jak podkreśla wiceminister zdrowia Anna Goławska podpisana pod pismem art. 5 pkt 41 ww. ustawy nie uzależnia nabycia statusu świadczeniodawcy od faktu posiadania umowy z NFZ (tak jak czyni to np. art. 5 pkt 14 ustawy dotyczący lekarza ubezpieczenia zdrowotnego), lecz odnosi się do szerokiego pojęcia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno komercyjnie, jak i finansowanych ze środków publicznych (omawiany przepis nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie).

Zatem obowiązek przekazywania do SIM danych dotyczących zdarzenia medycznego dotyczy wszystkich usługobiorców, niezależnie od źródła finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak również niezależnie od rodzaju udzielanych świadczeń.

Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w podmiocie leczniczym, jak i udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach własnych praktyk zawodowych wyłącznie w zakładzie leczniczym, na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, nie muszą indywidualnie przekazywać danych o zdarzeniach medycznych do SIM.

 Wynika to z faktu, iż udzielając świadczeń zdrowotnych w ramach tych zdarzeń medycznych, pielęgniarki lub położne nie działają jako samodzielny usługodawca, lecz na rzecz (czy też w imieniu) usługodawcy, który je zatrudnia (z którym współpracują). W związku tym to właśnie podmiot leczniczy zatrudniający (współpracujący) na ww. zasadach z pielęgniarkami i położnymi jest w tym przypadku usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o SIOZ,  i tym samym jest zobligowany do przekazywania do SIM danych o zdarzeniach medycznych zrealizowanych w danym podmiocie leczniczym zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o SIOZ.

Zatem pielęgniarki i położne, udzielając świadczeń zdrowotnych w ramach praktyk zawodowych wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, nie muszą również podłączać się jako usługodawca do Systemu e-Zdrowia (P1) na zasadach określonych w art. 7 ust. 3a3c ww. ustawy o SIOZ.

Czytaj koniecznie: Zembalowe i podwyżki dla pielęgniarek. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytania NIPiP

Kiedy pielęgniarka musi podłączyć się do Systemu e-Zdrowia

Podkreślenia wymaga natomiast, że jeżeli pielęgniarka lub położna udziela świadczeń zdrowotnych w ramach innych rodzajów praktyk zawodowych niż wykonywane  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, to wpisuje się ona w pojęcie usługodawcy i wówczas to na niej ciąży obowiązek podłączenia się do Systemu e-Zdrowia i przekazywania danych zdarzenia medycznego.

Obowiązek zapewniania możliwości wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej oraz przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji spoczywa na usługodawcach.

Czytaj pełną treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia (w tym odniesienia do aktów prawnych).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum