Zarządzenie ws. umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 16 stycznia 2020 13:53

W środę (15 stycznia) Centrala NFZ opublikowała zarządzenie określające warunki zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego. Przedmiotem umowy jest nadanie świadczeniodawcom, o których mowa w art. 20c ust. 2a tzw. ustawy o informatyzacji, stosownych uprawnień.

Zarządzenie ws. umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego
Przepisy umożliwią pacjentom aktywację dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) u świadczeniodawców. Fot. archiwum

Chodzi o uprawnienia świadczeniodawców do potwierdzania w imieniu Funduszu profilu zaufanego świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 20c ust. 2b ustawy o informatyzacji.

W przepisach zarządzenia określono warunki zawierania i realizacji umów zawartych w tym zakresie ze świadczeniodawcami.

Załączniki do zarządzenia określają: wzór umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, wzór wniosku o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, wzór wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz instrukcję zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona incydentu ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profil zaufany.

Przepisy zastosowane w zarządzeniu umożliwiają świadczeniodawcom, którzy zawrą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, potwierdzanie profili zaufanych ich świadczeniobiorcom, a w konsekwencji umożliwią pacjentom aktywację dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), zawierającego między innymi informacje: o receptach, wizytach u lekarza, skierowaniach do uzdrowisk.

"Projektowane zarządzenie wpisuje się w Strategię Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019 – 2023, w zakresie celu zdefiniowanego w perspektywie pacjenta: Wzrost pozytywnych doświadczeń pacjentów w kontaktach z publicznym systemem opieki zdrowotnej" - czytamy w uzasadnieniu.

Zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, wraz z zarządzeniem prezesa NFZ z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, umożliwiają pacjentowi aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta, przy użyciu profilu zaufanego potwierdzonego przez świadczeniodawcę w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej: nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum