Za unijne pieniądze budują system informatyczny - będą drobiazgowo liczyć koszty procedur

Autor: Daniel Kuropaś/Rynek Zdrowia • • 28 maja 2010 06:30

- Chcemy, żeby dane uzyskane dzięki platformie TeleMedNet były argumentem dla NFZ i pokazały, jak wyglądają rzeczywiste koszty procedur medycznych - mówi Marcin Lenarczyk, pełnomocnik dyrektora ds. systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Takie możliwości systemu są też istotne dla Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie, lidera projektu TeleMedNet. Oba szpitale, aby wdrożyć ten projekt utworzyły konsorcjum i uzyskały środki unijne na jego realizację.

Działający w strukturach WIM Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej ma 1150 łóżek, 2,6 tys. pracowników i hospitalizuje rocznie 64 tys. pacjentów. Dla takiego giganta pełna informacja medyczna i kosztowa jest na wagę złota.

– Jedyną szansą, żeby sprawnie obsłużyć taką liczbę pacjentów jest odpowiednie wsparcie informatyczne – podkreśla ppłk Piotr Murawski, koordynator projektu w WIM.

Głównym celem projektu TeleMedNet jest utworzenie infrastruktury informatycznej oraz aplikacji umożliwiających gromadzenie i przechowywanie danych. Dyrektor WIM, generał brygady, doc. Grzegorz Gielerak, wylicza punkt po punkcie czynniki utrudniające wdrożenie systemu i zdobycie odpowiednich informacji: słaba infrastruktura informatyczna, brak odpowiedniej platformy i aplikacji umożliwiających przesyłanie danych, niewielki stopień integracji systemu obsługującego część medyczną (białą) i administracyjną (szarą) oraz brak danych umożliwiających wyliczenie rzeczywistych kosztów poszczególnych procedur medycznych. TeleMedNet ma to wszystko zmienić.

Platforma możliwości...
Platforma będzie pozwalała na natychmiastowe udostępnianie i analizę zgromadzonych danych, bezpieczny i stały dostęp do infrastruktury informatycznej oraz utworzenie bazy danych kosztów leczenia na poziomie procedur medycznych.

– Z ekonomicznego punktu widzenia dzięki projektowi TeleMedNet możliwe będzie wskazanie dokładnych kosztów leczenia, nie tylko szacunkowych kwot, jak to robione jest obecnie – zapewnia Marcin Lenarczyk z wrocławskiego szpitala. – Wszystko będzie podlegać ewidencji. Będziemy wiedzieć, ile przeznaczono na danego pacjenta bandaży, tamponów, czy gaz.

Na platformie TeleMedNet znajdą się także dane medyczne wygenerowane przez „system monitorowania kardiologicznego on-line”, umożliwiający jednoczesny monitoring 15 pacjentów. Zdalny monitoring, diagnostyka, czy nawet operacje to od dawna teren zainteresowania Wojskowego Instytutu Medycznego.

– Od wielu lat aktywnie wdrażamy model telekonferencji medycznych. Przeprowadziliśmy ponad 700 godzin transmisji podczas misji naszego wojska w Iraku. Mogę nawet powiedzieć, że uratowaliśmy zdalnie życie wielu osób – mówi dyrektor Grzegorz Gielerak.

Racjonalizacja kosztów
Kolejnym z zadań wdrożenia platformy informatycznej jest usprawnienie statystycznej analizy i wykorzystywania danych. Dzięki temu szpital będzie mógł optymalizować koszty leczenia pacjentów i planować zasoby szpitalne, to jest obłożenie łóżek czy liczbę pacjentów na oddziale.

– Chcemy zmienić model funkcjonowania szpitala na bardziej ekonomiczny, z pełną księgowością, nawet wewnętrznymi zleceniami, zbudować w placówce system zarządzania oparty na wiedzy. Udało nam się urynkowić działalność placówki, zracjonalizować koszty i zrównoważyć budżet już w 2004 roku. Teraz, dzięki projektowi TeleMedNet, chcemy pójść krok dalej – opisuje Marcin Lenarczyk.

Inaczej mówiąc: system ma dać możliwość ewidencji zdarzeń medycznych i kosztów z nimi związanych, efektywniejszego zarządzania personelem, i co najważniejsze, bazę do rzetelnego wyliczania kosztów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum