Wchodzą nowe skierowania do sanatorium NFZ. CeZ opublikowało najważniejsze informacje

Autor: oprac. JKB • Źródło: Centrum e-Zdrowia, Rynek Zdrowia12 grudnia 2022 08:30

Od 1 stycznia 2023 zostaną uruchomione nowe, elektroniczne skierowania do sanatorium na NFZ. Centrum e-Zdrowia opublikowało własnie najważniejsze informacje związane z e-skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe.

Wchodzą nowe skierowania do sanatorium NFZ. CeZ opublikowało najważniejsze informacje
Od 2023 roku będą elektroniczne skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Fot. Shutterstock
 • Od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywać elektroniczne skierowania na leczenie uzdrowiskowe
 • Centrum e-Zdrowia udostępniło zmodyfikowany szablon skierowania uzdrowiskowego w kontekście możliwości kierowania na tego typu leczenie za pomocą e-skierowania
 • Jednocześnie CeZ wyjaśnia, że szablon został przygotowany w oparciu o obowiązujący wzór, czyli zakres danych skierowania papierowego
 • Elektroniczny dokument zawiera dane, które wypełnia oraz podpisuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

Wchodzą nowe skierowana do sanatorium NFZ. CeZ opublikowało najważniejsze informacje

Centrum e-Zdrowia udostępniło szablon HL7 CDA z modyfikacjami dotyczący skierowania uzdrowiskowego na potrzeby dostawców oprogramowania. Działanie to ma bezpośredni związek z możliwością kierowania na leczenie uzdrowiskowe za pomocą e-skierowania – od 2023 roku zostanie uruchomiona obsługa elektronicznych skierowań do sanatorium.

CeZ przypomina także, że wskazany szablon został przygotowany na bazie obowiązującego zakresu danych papierowego skierowania i dostosowany do wersji elektronicznej. E-dokument skierowania zawiera dane, które wypełnia oraz podpisuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Dane te dotyczą m.in.:

 • wywiadu,
 • badań przedmiotowych,
 • aktualnych wyników badań w kontekście przekazanych danych pacjenta przez dane placówki, w ramach której wystawiono dokument e-skierowania.

Wyniki badań można przekazać w opisowy, czyli w sposób realizowany w przypadku formy papierowej lub przez wskazanie jako załącznika w postaci indeksu elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta (EDM). CeZ podkreśla, że przekazanie w dokumencie skierowania odniesienia do elektronicznej dokumentacji medycznej ogranicza proces przepisywania wyniku, skracając tym samym czas wystawienia samego dokumentu.

Dotychczasowe dane wynikające ze wzoru formularza papierowego dotyczące oceny celowości czy potwierdzenia skierowania, realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawierają się w wystawianym dokumencie, będą dostępne w ramach odczytu skierowania jako element składowy całości procesu – czytamy na stronie CeZ.

Skierowanie do sanatorium. Komunikacja NFZ z pacjentem

Jak wyjaśnia CeZ, przy oznaczeniu formy komunikacji elektronicznej z pacjentem przez NFZ, pacjent posiada konto IKP, które ma zbieżne dane kontaktowe podane na dokumencie, m.in. w zakresie maila albo numeru telefonu.

W przypadku wybrania takiego kanału, gdzie pacjent:

 • nie posiada konta w IKP, skierowanie nie będzie mogło mieć oznaczonego kanału komunikacji elektronicznej, dostępna będzie tylko forma papierowa
 • posiada konto IKP jednak dane z konta IKP nie zgadzają się z danymi wskazanymi na dokumencie skierowania, dostępna będzie tylko forma papierowa
 • posiada konto IKP, dane z konta są zgodne z danymi dokumentu, skierowanie będzie mogło mieć oznaczony kanał komunikacji elektronicznej.

Umożliwia się wskazanie powiadomień dla procesu obsługi skierowania w postaci papierowej. W tym celu należy oznaczyć kanał w dokumencie skierowania, a odpowiednie informacje dostępne na danym etapie obsługi skierowania zostaną przesłane drogą papierową na wskazany w dokumencie obligatoryjny adres pacjenta – czytamy.

Komunikacja papierowa zakłada dostępność statusów na IKP i w aplikacji mojeIKP, ale nie będą funkcjonowały powiadomienia elektroniczne.

W przypadku ewentualnych braków lub potrzebie uzupełnienia skierowania, informacje te będą przekazywane do wystawcy dokumentu na adres mailowy miejsca udzielania świadczeń zawartego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL). Zostanie także wysłane powiadomienie o odrzuceniu skierowania.

Uzupełnienie braków dla skierowania przez wystawienie nowego dokumentu jest możliwe na dwa sposoby:

 • uzupełnione braki ze wskazaniem referencji do pierwotnego dokumentu,
 • uzupełnione braki bez wskazania referencji do poprzedniego dokumentu.

Jednocześnie zaś w przypadku uzupełnienia braków dla otrzymanej informacji o takiej potrzebie, umożliwia się:

 • wystawienie nowego dokumentu skierowania dla pacjenta ze wskazaniem referencji do skierowania poprzedniego względem, którego uzupełnia się braki, bez zmian statusu poprzedniego skierowania tj. anulowania przez wystawcę. W tym przypadku skierowania przez wskazanie referencji zostanie anulowane w sposób automatyczny na platformie P1,
 • wystawienie nowego dokumentu skierowania, po wcześniejszej zmianie statusu poprzedniego dokumentu skierowania na anulowane bez wskazania referencji do niego.

Jeśli NFZ odrzuci skierowanie, wówczas należy zapoznać się z powodem odrzucenia, który jest zawarty w informacji dotyczącym skierowania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze