×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Telemedycyna na X Forum Rynku Zdrowia

Autor: Tekst zewnętrzny11 listopada 2014 21:04Aktualizacja: 11 listopada 2014 21:13

Podczas X Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2014 r.) nie zabrakło kwestii związanych z telemedycyną. Rozmawiano o niej podczas dwóch sesji panelowych: "Jutro będziemy starsi - wyzwania stojące przed polityką senioralną w Polsce" oraz "Kardiologia - lista sukcesów i problemów czekających na rozwiązanie".

Telemedycyna na X Forum Rynku Zdrowia
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W pierwszym z nich omawiano zagadnienia demograficzne oraz problemy starzejącego się społeczeństwa. Największymi z nich są poważne kłopoty w opiece nad seniorami, w tym osobami cierpiącymi na choroby układu krążenia. Wynika to m.in. z faktu, że z jednej strony brakuje lekarzy, m.in. geriatrów i kardiologów, a z drugiej - przybywa pacjentów w starszym wieku.

Rehabilitacja kardiologiczna
O rozwiązaniach telemedycznych opowiadał Tomasz Radwański, dyrektor wykonawczy firmy Pro-PLUS. Ekspert skoncentrował się na kwestii rehabilitacji kardiologicznej jako modelu, który umożliwia lekarzom kompleksową opiekę nad osobami starszymi po incydentach kardiologicznych.

Najczęstszą przyczyną rezygnacji z tradycyjnej formy rehabilitacji w szpitalu jest odległość placówki medycznej od miejsca zamieszkania pacjenta, koszty dojazdu, konieczność zaangażowania innych członków rodziny czy zwalniania się z pracy. Dzieje się tak w przypadku 20% pacjentów. Tymczasem rehabilitacja kardiologiczna stanowi nierozłączny i konieczny element terapii pozwalający niemal wszystkim pacjentom szybko i bezstresowo powrócić do normalnego życia rodzinnego i zawodowego.

Dzięki telemedycynie pacjent korzysta ze zdalnej rehabilitacji w warunkach domowych: ćwiczy, jeździ na rowerze lub spaceruje. Dotyczy to osób nawet z ostrą niewydolnością serca czy po przebytym zawale.

Rodzaj wysiłku jest odpowiednio dobierany, a następnie na bieżąco monitorowany przez lekarza, który na podstawie postępów określa dawkowanie leków i inne środki postępowania. Dzięki telemedycynie pacjent trenuje w dowolnym miejscu i czasie, tak jak lubi, bez konieczności czasochłonnych i kosztownych dojazdów do ośrodka.

- Rehabilitacja w warunkach domowych trwa około 6 tygodni. Rozpoczyna się od wywiadu, który ocenia stan pacjenta. Dodatkowo wykonywane są podstawowe badania - tętno, ciśnienie, masa ciała i EKG. Urządzenie sygnalizuje pacjentowi, kiedy ma rozpocząć trening , zakończyć go odpoczynkiem, po czym następuje badanie - wyjaśnia dyrektor wykonawczy Pro-PLUS.

Korzyści takiego rozwiązania są liczne: redukcja kosztów po stronie NFZ, szpitali oraz pacjentów. Inne plusy to np. wyrobienie prozdrowotnych nawyków u pacjenta w warunkach domowych. Zyskuje także ZUS: zamiast pobierać rentę pacjent wraca do zdrowia, pracuje i odprowadza składki.

Telemedycyna dla seniorów
- W Polsce realizowanych jest obecnie wiele projektów telemedycznych, m.in. w zakresie rehabilitacji kardiologicznej osób w podeszłym wieku. Szpitale decydują się na wypisywanie pacjentów, którzy dzięki odpowiednim urządzeniom telemedycznym mogą kontynuować rehabilitację w warunkach domowych - powiedział Tomasz Radwański.

Przeszkodą we wprowadzaniu rozwiązań telemedycznych jest mała wiedza seniorów na ich temat. Powodem jest nie tylko błyskawiczny rozwój technologii, ale też brak wsparcia dla promowania takich rozwiązań, m.in. ze strony środowisk lokalnych. Aby szerzyć edukację na temat mobilnych usług w zakresie e-zdrowia, samorządy terytorialne podejmują odpowiednie działania. Rozważają m.in. możliwość stworzenia domów dziennego pobytu dla seniorów.

Aby zachęcić osoby starsze do korzystania z telemedycyny, producenci zapewniają łatwość i bezpieczeństwo użytkowania swoich produktów.

- Doświadczenia firmy Pro-PLUS w tym zakresie dowodzą, że im prostsze oraz bardziej intuicyjne w obsłudze urządzenia, tym łatwiej do nich przekonać seniorów. Nasze produkty programuje lekarz lub technik pracujący w danym ośrodku zdrowia. Pacjent wykonuje jedynie badanie za pomocą jednego przycisku, a urządzenie automatycznie wysyła jego zapis do dyżurującego lekarza - opowiadał Tomasz Radwański.

To działa i przynosi oszczędności
Dr Jarosław Derejczyk, dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii w woj. śląskim, w trakcie panelu przypomniał, że wszystkie społeczeństwa, które szybko się rozwijają, pracują nad tym, by jak najbardziej efektywnie wykorzystać postęp technologiczny pozwalający na wydłużanie życia.

- W Unii Europejskiej coraz bardziej wnikliwie bada się koszty opieki szpitalnej nad osobami starszymi. Wdrożenie technik telenadzoru i poszpitalnej teleopieki w samych Niemczech wśród pacjentów powyżej 65. roku życia oznacza oszczędności rzędu około 1,5 mld euro rocznie - zaznaczył dr Derejczyk.

Wyjaśniał, że dzieje się tak głównie dlatego, że pacjent po wypisaniu ze szpitala jest pod trzydniową zdalną opieką we własnym domu zamiast spędzać ten czas w warunkach kosztownej hospitalizacji. Rozwiązania w zakresie self-service poważnie przyczyniają się do udrożnienia systemu opieki nad starszymi pacjentami.

- Teleopieka i telemonitoring obejmujący seniorów będzie się rozwijać. W Anglii rynek telemedyczny rośnie w tempie 12,5% rocznie - dodał dr Derejczyk

Kardiologia - możliwości telemedycyny
Kolejną z debat X Forum Rynku Zdrowia była "Kardiologia - lista sukcesów i problemów czekających na rozwiązanie". Uczestniczył w niej Tomasz Zieliński, dyrektor handlowy Pro-PLUS, który dokonał prezentacji innowacji telemedycznych.

Urządzenia telemedyczne umożliwiają specjalistom zajmującym się chorobami układu sercowo-naczyniowego szybkie i sprawne postawienie diagnozy. Przykładem jest urządzenie EHO MINI event-holter służące do pomiaru EKG. Wykorzystuje się je do diagnozy i monitoringu schorzeń kardiologicznych różnego rodzaju - trudno wykrywalnych, rzadko występujących czy nieodczuwalnych przez pacjenta, np. zaburzeń przewodnictwa serca.

Za pomocą aparatu diagnozuje się pacjenta tak długo, aż znajdzie się przyczyna jego choroby (np. 7, 14, 30 dni). Pacjent sam robi badanie w sytuacji złego samopoczucia lub aparat wykonuje je automatycznie (co 3 minuty). W przypadku osób cierpiących na omdlenia, przycisk, który zapisze stan pacjenta sprzed incydentu można nacisnąć zaraz po odzyskaniu przytomności - dzięki buforowi wstecznemu z opcją zapisu do 5 minut.

- Z doświadczeń Pro-PLUS wynika, że telediagnostyka pacjenta pod kątem arytmii i zaburzeń przewodnictwa daje 80-procentową skuteczność wykrywania zaburzeń już po 14 dniach od rozpoczęcia diagnozowania - mówił Tomasz Zieliński.

Potwierdzają to konkretne przypadki osób, jakie skorzystały z urządzeń telemedycznych. - Skorzystały one z usługi preselekcji. Polega ona na rejestrowaniu dużej ilości badań w określonym czasie. Z tysięcy zarejestrowanych zapisów Centrum Opisowe wybiera te, które ukazują nieprawidłowości. Stanowią one bezcenny materiał do postawienia diagnozy - dodał ekspert.

Prewencja wtórna i telemonitoring
W panelu omówiono również zagadnienie prewencji wtórnej, czyli wszelkich działań mających na celu zapobieganie wystąpieniu schorzeń kardiologicznych oraz modyfikację czynników ryzyka. Również w tej kwestii niezwykle pomocne okazują się urządzenia i internetowa Platforma Telemedyczna.

Dzięki zdalnemu obrazowaniu lekarz widzi, czy podczas procesu telerehabilitacji aktywność ruchowa pacjenta zwiększa się i występuje regularnie. Specjalista obserwuje też skutki zmiany diety, wykres ciśnienia masy ciała i poziom glukozy we krwi pacjenta, co jest szczególnie przydatne podczas leczenia otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia. Dzięki temu na bieżąco reaguje na zmiany w organizmie pacjenta oraz odpowiednio modyfikuje dawki leków.

Telemonitoring dzieli się na dwa rodzaje: krótko- i długoterminowy. Pierwszy z nich przewidziany jest dla pacjentów podczas farmakoterapii po zabiegach kardiologicznych.

- Głównym celem jest monitorowanie wpływu leku na organizm pacjenta. W tradycyjnym procesie leczenia preparat jest przyjmowany przez określony czas. Lekarz nie wie, co dzieje się z pacjentem w tym okresie. Dzięki telemonitoringowi może on sprawdzić, jak działa lek , np. czy wywołuje interakcje z innymi przyjmowanymi preparatami - tłumaczył dyrektor handlowy Pro-PLUS.

Telemonitoring długoterminowy obejmuje natomiast pacjentów, którzy permanentnie leczą się kardiologicznie. Lekarz interweniuje na bieżąco w przypadku pojawiających się nieprawidłowości. Usługa telemonitoringu jest również przydatna w przypadku osób powyżej 65. roku życia.

- Dzięki odpowiednim modułom zastosowanym w urządzeniu, takim jak geolokalizacja, geofencing czy czujnik upadku lekarz, pielęgniarka lub bliscy pacjenta mają szansę określić miejsce przebywania chorego i szybko zareagować na niepokojące sygnały, np. przekroczenie bezpiecznej strefy (w przypadku choroby Alzheimera) lub upadek z łóżka - mówił Tomasz Zieliński.

Telemedycyna nie zapomina o potrzebach osób zdrowych będących w grupie ryzyka, np. żyjących w stresie. To dla nich powstała telediagnostyka profilaktyczna. Stosujące ją osoby wykonują badania i za pomocą urządzeń przesyłają je do ośrodka medycznego. Dzięki temu można wykrywać zaburzenia kardiologiczne na wczesnym etapie. Takie działania prewencyjne są znacznie tańsze w porównaniu z leczeniem.

Forum Rynku Zdrowia było odpowiednią okazją do zaprezentowania możliwości telemedycyny szerszemu gronu odbiorców z branży medycznej. Wszyscy eksperci przyznali, że obecne na rynku rozwiązania telemedyczne to sprawdzony, efektywny i oszczędny sposób na wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia.

Wszyscy z niecierpliwością oczekują na decyzję Ministerstwa Zdrowia dotyczącą refundacji usług telemedycznych w ramach NFZ. Rozpowszechnienie zdalnych, mobilnych rozwiązań w medycynie to korzyści dla zarówno pacjenta, lekarza, jak i całego systemu ochrony zdrowia.

***

Akademia Telemedycyny jest autorskim projektem edukacyjnym, którego celem jest podniesienie poziomu rzetelnej wiedzy o najnowszych rozwiązaniach telemedycznych oraz o możliwościach ich zastosowania w polskim systemie ochrony zdrowia.
W kolejnych artykułach zostaną szczegółowo przedstawione różne aspekty rozwiązań telemedycznych, takie jak na przykład: aspekty zdrowotne, finansowe, wizerunkowe; telediagnostyka, telerehabilitacja, zastosowanie telemedycyny w praktyce lekarzy rodzinnych, medycynie sportowej czy w medycynie pracy.
Partnerem projektu Akademia Telemedycyny jest Pro-Plus.
Masz pytania? Napisz do nas: akademiatelemedycyny@ptwp.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum