Technologia Citrix dba o kondycję platformy IT w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Materiał dostarczony przez Citrix Systems • 21 października 2022 14:09

Specjalistyczna placówka, znana również poza granicami naszego kraju wykorzystuje technologie Citrix do zapewnienia bezpiecznego dostępu do poczty oraz serwisów dla pracowników szpitala, pacjentów oraz ośrodków zewnętrznych. Urządzenia Citrix ADC ze zintegrowaną zaporą WAF, umożliwiają ponadto bezpieczną i wydajną integrację z krajowymi platformami wymiany informacji medycznych.

WYZWANIE: sprawne działanie systemów i odpowiednia ochrona informacji w dobie dostępu do wrażliwych danych medycznych przez Internet

Skuteczna, prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami opieka medyczna, diagnostyka oraz proces leczenia warunkowane są dostępem do możliwie jak największej ilości istotnych informacji o pacjencie. W dzisiejszych czasach „otwieranie platform” i wymiana danych w ramach różnych systemów informatycznych są stosunkowo proste. O wiele trudniejsze jest natomiast zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w taki sposób, aby nie zakłócać sprawnego przepływu informacji i komfortu pracy użytkowników, zachowując jednocześnie odporność na wycieki danych i cyberataki.

Początkowo dokumentacja medyczna w SCCS była przechowywana w formie papierowej. Usprawnienia pojawiały się stopniowo. Cyfryzacja nabrała tempa zwłaszcza w ostatnim okresie, wymuszając rozbudowę systemów informatycznych o moduły zapewniające dostęp do usług i dokumentacji dla pacjenta.

„Niezbędne okazało się zapewnienie interoperacyjności w zakresie wymiany cyfrowych informacji medycznych z innymi ośrodkami zdrowia oraz ogólnokrajowymi platformami wymiany danych. Przed Pracownią Informatyki SCCS pojawiło się wyzwanie udostępnienia informacji w sposób niezawodny oraz, z uwagi na wrażliwość danych, w sposób przede wszystkim bezpieczny” - mówi Mariusz Bak, starszy informatyk w SCCS.

Uruchomiony w 2003 r. Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych prowadzony przez SCCS to jedna z największych w Europie baz danych chorych hospitalizowanych z powodu tzw. niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca. Celem jego działania jest gromadzenie informacji pomocnych w poprawie jakości leczenia, zmniejszeniu śmiertelności wczesnej i odległej oraz innych powikłań.

„Ostatnie dwa lata od momentu wybuchu pandemii pokazały jak ważne jest zapewnienie dostępu do informacji dla personelu szpitala pracującego zdalnie. Taka forma pracy wymaga bezpiecznego dostępu do wewnętrznych systemów informatycznych” - dodaje Mariusz Bak.

ROZWIĄZANIE: zastosowanie technologii, którą wybrało już dziesiątki podmiotów z branży medycznej na całym świecie

Pracownia Informatyki SCCS postawiła na technologię Citrix ADC i zintegrowaną zaporę WAF (Web Application Firewall) w postaci dedykowanych urządzeń (appliance). Całość zapewnia pracownikom bezpieczny dostęp do zasobów potrzebnych w codziennej pracy. Lekarze, personel kliniczny oraz administracyjny mają niczym niezakłócony dostęp do poczty elektronicznej oraz wewnętrznych narzędzi w postaci witryn intranetowych.

Urządzenia zapewniają właściwą weryfikację użytkowników oraz chronią przed atakami z Internetu. Zestaw urządzeń Citrix ADC został skonfigurowany do pracy w trybie wysokiej dostępności, przez co rozwiązanie charakteryzuje się wysoką odpornością na awarie.

Administratorzy otrzymali dostęp do konsoli zarządzania, w której mogą precyzyjnie dobierać i konfigurować wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa oferowane przez Web Application Firewall. Do poszczególnych usług wykorzystywane są odpowiednie reguły, które weryfikują m.in. obszary dotyczące startowych i blokowanych adresów URL, przejętych plików cookie, a także ataków wykorzystujących kod HTML.

Administratorzy mogą jednocześnie korzystać z szerokiej funkcjonalności opracowanego przez Citrix load balancera, pozwalającego na równoważenie obciążenia serwerów. Dzięki modułowi Content Switching i odpowiednim zestawom reguł możliwe stało się udostępnienie różnej zawartości, np. różnych witryn, na pojedynczym zewnętrznym adresie IP, co znacznie upraszcza konfigurację. W ten sposób można udostępniać kolejne witryny oraz interfejsy, co przekłada się na oszczędność czasu, ponieważ prawie cała konfiguracja prowadzona jest w ramach jednego ekranu konsoli Citrix ADC.

KORZYŚCI: łatwa implementacja, zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz wzrost wydajności aplikacji bez skalowania platform serwerowych

Dzięki wdrożeniu urządzeń Citrix ADC w konfiguracji niezawodnościowej, nie tylko personel czy pacjenci, ale również partnerzy SCCS mają stały dostęp do potrzebnych informacji. Jednocześnie zespół Pracowni Informatyki SCCS ma pełną kontrolę nad bezpieczeństwem informacji udostępnianych w Internecie.

„Lekarze, personel kliniczny oraz administracyjny mogą w pełni skupić się na swoich zadaniach, bez obawy o dostępność i bezpieczeństwo danych, także w przypadku pracy zdalnej. Odpowiednio chroniony dostęp do usług i dokumentacji mają zarazem wszyscy pacjenci. Mogą oni bez przeszkód korzystać z narzędzi do rejestrowania się w poradni SCCS czy przeglądać i pobierać swoją dokumentację medyczną” - komentuje Mariusz Bak.

Kontroler aplikacyjny Citrix ADC cechuje się nie tylko wysoką wydajnością i funkcjami zwiększającymi bezpieczeństwo danych, ale także łatwością obsługi dla administratorów. Technologia Citrix oferuje wygodną, intuicyjną konsolę do zarządzania oraz przejrzyste narzędzie do monitorowania pracy całego rozwiązania.

Zgodnie z globalnymi trendami medycznymi, obszar IT w SCCS dynamicznie się rozwija. ADC to pierwsza technologia Citrix tam wdrożona. Teraz rozważana jest opcja przeprowadzenia testów rozwiązania Citrix VDI. Informatycy SCCS dostrzegają korzyści w postaci dostępu do pełnego środowiska z różnych urządzeń w przypadku pracy zdalnej z jednoczesnym zapewnieniem izolacji urządzenia, z którego łączy się pracownik, od systemów wewnętrznych w szpitalu.

„Znane nam SSL VPN-y nie oferują takiej funkcjonalności. Zastosowanie technologii VDI z pewnością wpłynęłoby na dalsze podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT w naszej jednostce” - podsumowuje Mariusz Bak.

O SCCS

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to ośrodek kliniczno-naukowo-szkoleniowy skupiający się na nowoczesnej diagnostyce i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego dorosłych i dzieci. Prowadzi także badania kliniczne podstawowe i wdrożeniowe oraz szkoli studentów i lekarzy. W 2012 r. SCCS uruchomiło ogólnopolski ośrodek transplantacji płuc, w tym dla chorych z mukowiscydozą oraz nowoczesne oddziały diagnostyki obrazowej w chorobach serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci.
SCCS w Zabrzu zostało utworzone w pierwszej połowie lat 80-tych z inicjatywy Rektora Śląskiej Akademii Medycznej, prof. Franciszka Kokota i prof. Stanisława Pasyka, który zaproponował prowadzenie Kliniki Kardiochirurgii prof. Zbigniewowi Relidze.

SCCS w liczbach:

321 łóżek, w tym 121 to w pełni monitorowane łóżka o wysokim standardzie
12 tys. inwazyjnych procedur kardiologicznych wykonywanych rocznie
15 tys. chorych przyjmowanych rocznie

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź witrynę Citrix poświęconą technologii ADC i zamów indywidualną prezentację. Przekonaj się w taki sposób rozwiązanie ADC możne usprawnić działanie systemów w dowolnej organizacji działającej w branży healthcare.