Szpital i przychodnia muszą pokazać dokumentację medyczną. Od grudnia 2022 nowe opłaty

Autor: JPP • Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta15 grudnia 2022 08:00

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom przez placówki medyczne. Podkreśla, że pierwsze udostępnienie jest bezpłatne, za kolejne trzeba zapłacić, ale ceny są ściśle określone.

Szpital i przychodnia muszą pokazać dokumentację medyczną. Od grudnia 2022 nowe opłaty
Szpital i przychodnia muszą pokazać dokumentację medyczną. Od grudnia 2022 nowe opłaty Fot. AdobeStock

 

Szpital i przychodnia muszą pokazać dokumentację medyczną

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów dotyczących stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia);
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.

- W ramach wglądu do dokumentacji medycznej w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych masz również prawo do sporządzenia notatek lub zdjęć dokumentacji medycznej - wskazuje RPP.

I podkreśla, że "podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie przez Ciebie upoważnionej".

Od grudnia 2022 nowe opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Zasada jest też taka, że pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne. Zazwyczaj, ale jednak nie zawsze, będzie to kopia papierowa.

Natomiast za przygotowanie wyciągu, odpisu, kopii wydruku lub skanu placówka medyczna może pobierać opłatę.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 1 grudnia 2022 r. wynosi:

  • za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej nie może przekroczyć – 12,96 zł;
  • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekroczyć – 0,45 zł;
  • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych nie może przekroczyć – 2,59 zł.

- Zgodnie z przepisami, w przypadku zmarłego pacjenta, placówka medyczna poza dotychczas uprawnionymi osobami (czyli osobami upoważnionymi przez pacjenta za życia oraz przedstawicielem ustawowym) dokumentację medyczną ma obowiązek udostępniać również osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu za życia pacjent - zwraca uwagę RPP.

- Musisz też wiedzieć, że sprzeciw złożony przez pacjenta lub osobę bliską należy dołączyć do dokumentacji medycznej. Jeżeli został zgłoszony ustnie – należy odnotować ten fakt również w dokumentacji medycznej - dodaje. 
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze