×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Szerszy katalog obowiązkowej elektronicznej dokumentacji medycznej wchodzi dziś w życie

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia13 września 2023 11:00Aktualizacja: 13 września 2023 11:15

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie ministra zdrowia dotyczące ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Szerszy katalog obowiązkowej elektronicznej dokumentacji medycznej wchodzi dziś w życie
Już jest jednolity tekst rozporządzenia o EDM. Fot. Shutterstock
 • Ministerstwo Zdrowia poszerza katalog obowiązkowej elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) o Indywidualny Plan Opieki Medycznej
 • Zmiana ma usprawnić proces wymiany informacji w ramach opieki koordynowanej w przychodniach i przyczynić się dzięki temu do szybszej diagnozy oraz ustalenia terapii
 • Wpisów do Indywidualnego Planu Opieki Medycznej dokonywać będą lekarz, pielęgniarka albo położna podstawowej opieki zdrowotnej

Tekst jednolity dotyczący EDM

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane obwieszczenie ministra zdrowia o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Treść obwieszczenia:

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 1845);
 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 1485).

Podany w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

 • § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 roku  zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 1845), które stanowią:

"§ 2. Do dnia 31 sierpnia 2027 roku karta profilaktycznego badania ucznia może być prowadzona na dotychczasowych zasadach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia";

 • § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 1485), które stanowią:

"§ 2. Do dnia 31 grudnia 2023 roku Indywidualny Plan Opieki Medycznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 605), może być prowadzony w postaci papierowej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia".

Poszerzenie katalogu EDM

Tym samym elektroniczna dokumentacja medyczna zostanie poszerzona o Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który jest realizowany w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach opieki koordynowanej.

- Zmiana zmierza do rozszerzenia katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej i ma na celu zwiększenie efektywności i dynamiki wymiany informacji między uczestnikami procesu sprawowania opieki koordynowanej nad pacjentami i jej usprawnienie. W rezultacie wprowadzanych zmian podmioty zapewniające koordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem, jak również sami pacjenci, uzyskają sposobność szybszego postawienia diagnozy oraz ustalenia terapii - uzasadniał zmiany resort zdrowia.

Wpisów do Indywidualnego Planu Opieki Medycznej dokonywać będą lekarz, pielęgniarka lub położna podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast dostęp do danych posiadać będzie również osoba wyznaczona przez placówkę medyczną do organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej zawierać będzie:

 • dane udzielającego świadczeń zdrowotnych, pacjenta, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie
 • informacje dotyczące stanu zdrowia oraz procesu diagnostyki, leczenia i opieki, w szczególności o rozpoznaniu choroby lub problemu zdrowotnego, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania,
 • informacje o poradach edukacyjnych lub zaleceniach, zaplanowanych badaniach diagnostycznych, wizytach kontrolnych, wizytach specjalistycznych, konsultacjach specjalistycznych, a także dodatkowe informacje istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze