Rozwiązania informatyczne były i są ważne nie tylko dla menedżerów

Autor: Szymon Chamuczyński • • 07 sierpnia 2013 14:12

Informatyka w polskich szpitalach rozgościła się na dobre już jakiś czas temu i to nie potrzeby analiz ekonomicznych dla menedżerów były początkową przyczyną jej ekspansji, a prozaiczny wymóg prowadzenia szczegółowych rozliczeń z płatnikami - przypomina Szymon Chamuczyński, dyrektor produktu AMMS w dziale rozwiązań dla świadczeniodawców pionu opieki zdrowotnej Asseco Poland S.A..

Rozwiązania informatyczne były i są ważne nie tylko dla menedżerów
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wprowadzony swego czasu system kas chorych i obowiązek przedstawiania sprawozdań z wykonanych świadczeń w określonej formie sprawiły, że wsparcie informatyczne stało się konieczne. Częste zmiany w zasadach raportowania oraz ilość danych, jakie należało przekazywać, w zasadzie uniemożliwiały ręczną obsługę tego obszaru.

Wymóg elektronicznych rozliczeń

z NFZ usystematyzował cały ten proces, ale jednocześnie sprawił, że bez wsparcia poprzez system informatyczny rozliczenie działalności szpitala wydaje się obecnie nierealne. Jest więc jasne, że pierwszymi użytkownikami w pełni wspieranymi przez systemy komputerowe w szpitalach stali się pracownicy działów odpowiadających za obsługę procesu rozliczania z płatnikami.

Patrząc chronologicznie na projekty informatyczne kierowane do szpitali, możemy powiedzieć, że kolejną godną wskazania grupą użytkowników, która dość wcześnie została wsparta przez systemy informatyczne, byli pracownicy aptek szpitalnych. Niewątpliwie impulsem informatyzacji tego obszaru był realizowany kilkanaście lat temu projekt informatyzacji szpitali finansowany przez Bank Światowy, którego elementem było między innymi dostarczenie oprogramowania do aptek szpitalnych.

Początkowo proste systemy skupiające się głównie na czysto magazynowej ewidencji przychodów i rozchodów leków rozrosły się do rozwiązań obsługujących przetargi, analizujących obrót lekami i sugerujących zakupy. Większość farmaceutów szpitalnych pytanych obecnie o pracę bez wsparcia przez system informatyczny jasno odpowiada, iż jest to niemożliwe.

W laboratorium
Kolejna grupa zawodowa, o której często zapominamy, a która już dość dawno zaczęła wykorzystywać systemy informatyczne na terenie szpitali, to pracownicy wszelkiego rodzaju laboratoriów i zakładów diagnostycznych.
Wraz ze wzrostem automatyzacji ich pracy poprzez wprowadzanie nowoczesnych aparatów diagnostycznych rosła potrzeba spięcia tych urządzeń w spójne podsystemy, zapewniające prostą i szybką obsługę.

O ile dzisiaj liczba szpitali, które nie przekazują drogą elektroniczną zleceń do laboratorium, może być jeszcze dość duża, o tyle naprawdę trudno znaleźć laboratorium, które nie korzystałoby z jakiegoś systemu informatycznego. Ułatwia to znacznie obsługę wielu - pochodzących często od różnych dostawców - aparatów diagnostycznych i pozwala zachować odpowiednie standardy jakości. Integracja tych systemów z oprogramowaniem działającym na oddziałach szpitalnych znacznie przyśpiesza także proces obiegu informacji o wynikach badań pacjentów.

Podobną sytuację mamy w przypadku diagnostyki obrazowej. Obserwowane w ostatnich latach unowocześnienie sprzętu diagnostycznego to także szersze wykorzystanie systemów informatycznych. Użytkownicy szpitalni takich systemów to już nie tylko diagności opisujący obrazy, ale także lekarze, którzy mogą nie tylko zlecać badania, lecz mają także możliwość oglądania wyników tychże badań bezpośrednio na swoich oddziałach.

Więcej niż prosta ewidencja danych
I tutaj przechodzimy do grup zawodowych, które zajmują się bezpośrednio procesem obsługi pacjenta i realizacją leczenia. Systemy informatyczne obecne na oddziałach coraz częściej wykraczają poza prostą ewidencję danych i wspierają bezpośrednią obsługę pacjentów.

Z punktu widzenia codziennej pracy personelu pielęgniarskiego dobrze wdrożone oprogramowanie potrafi przyśpieszyć procesy takie jak obsługa pobrań materiałów do badań, planowanie i ewidencja podań leków, przypisywanie sal, wprowadzanie informacji o pomiarach parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie, etc.), planowanie czynności przy pacjencie.

Lekarze, jak już wspomniano, mają szybszy wgląd w wyniki badań, ale także otrzymują łatwiejszy dostęp do informacji o pobytach archiwalnych. Daje to możliwość postrzegania procesu leczenia nie jako pojedynczego epizodu, ale jako całego złożonego procesu leczenia. Jakość ich pracy wspomagają także narzędzia wspierające wnioskowanie o tym, jakie leczenie stosować lub jak je modyfikować.

Są to wszelkiego rodzaju systemy analizy interakcji leków, sygnalizujące już na etapie rozważania, jaki lek zlecić, czy dana kombinacja leków nie powoduje komplikacji lub systemy obrazujące graficznie wpływ stosowanych medykamentów i wykonanych zabiegów na parametry życiowe pacjentów. Pozwala to wychwycić zarówno sytuacje alarmujące, ale także przypadki, w których stosowane leczenie nie przynosi pożądanych efektów.

Oczywiście mówimy tu już o wspieraniu procesu leczniczego, a to - patrząc na nasze realia - jeden z ostatnich elementów, jaki wdrażany jest w systemach informatycznych szpitali, jednak jako dostawca nowoczesnych rozwiązań staramy się proponować na naszym rynku rozwiązania podążające w kierunkach, w których zmierza światowa informatyka w ochronie zdrowia.

Ważna integracja rozwiązań
Jak widać, systemy informatyczne są pomocne dla wielu grup zawodowych pracujących w szpitalach. Skupiłem się głównie na tych pracownikach, którzy uczestniczą w procesie leczenia, ale należy pamiętać także o całej rzeszy pracowników administracyjnych, których praca także na co dzień jest wspierana przez informatykę.

Wszystkie opisane powyżej grupy zawodowe mogłyby być obsługiwane przez autonomiczne systemy informatyczne, ale tu właśnie rośnie znaczenie rozwiązań zintegrowanych, jednolitych. Wprowadzając wysoki poziom integracji, dajemy możliwość wykorzystania zgromadzonych danych przez menedżerów zarządzających szpitalami. Jest to zatem dopełnienie sprawnego systemu, a nie cel sam w sobie.

Właściwie zaplanowana informatyzacja powinna usprawniać pracę, polepszać jakość i skuteczność obsługi, a przy okazji niejako automatycznie dawać możliwość sprawnego zarządzania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum