Robotyzacja procesów to zysk dla szpitali. Problem to błędy na etapie wdrożeń. Nowy raport

Autor: oprac. KM • Źródło: Polska Federacja Szpitali11 stycznia 2023 16:00

Ponad 70 proc. placówek ankietowanych przez Polską Federację Szpitali inwestuje w nowe technologie. Jednocześnie znaczna część skarży się na występowanie błędów w obszarze informatyki, kiedy przychodzi do operowania na danych. - Może [to] świadczyć o niewłaściwie wdrożonej technologii, co jest dość częstym problemem w polskich placówkach medycznych - przyznaje na łamach nowego raportu Polskiej Federacji Szpitali dr Anna Gawrońska, Ekspert ds. logistyki w ochronie zdrowia z Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Robotyzacja procesów to zysk dla szpitali. Problem to błędy na etapie wdrożeń. Nowy raport
86 spośród 116 ankietowanych szpitali inwestuje w nowe technologie. Fot. Shutterstock
 • Polska Federacja Szpitali i firma First Byte Sp. z o.o. przeprowadziły ankietę wśród szpitali i opublikowały raport "Robotyzacja procesów w Ochronie Zdrowia"
 • Ankietę przeprowadzono na przełomie października i listopada 2022 roku wśród dyrektorów 116 szpitali z 14 województw
 • Jak wskazują autorzy raportu, z ankiety jednoznacznie wynika, które obszary pracy personelu medycznego mogłyby zostać w najlepszym stopniu wsparte dzięki robotyzacji
 • Pełny raport dostępny jest pod adresem https://wizlink.eu/ochrona-zdrowia/ 

Większość placówek korzysta z nowoczesnych technologii

Raport "Robotyzacja procesów w Ochronie Zdrowia" Polskiej Federacji Szpitali i firmy First Byte Sp. z o.o. nie tylko uwzględnił obszary pracy personelu medycznego, które najlepiej wspierałaby robotyzacja, ale również pokazał, że pracownicy szpitali "są otwarci na zmiany".

Zgodnie z raportem większość szpitali, których dyrektorzy byli ankietowani - 86 spośród 116 - inwestuje w nowe technologie, w tym wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość czy robotykę medyczną, a znaczna większość słyszała o robotyzacji procesów biznesowych i tzw. cyfrowych pracownikach.

W zaledwie 26 proc. placówek jest osoba zajmująca się na co dzień usprawnianiem procesów biznesowych. Autorzy raportu wskazują, że, choć personel ma chęci, placówki nie mają pieniędzy. Brakuje im też "impulsu, który dałby początek innowacyjnym zmianom".

Pracownicy szpitali są scyfryzowani nie od dziś

Autorzy raportu zauważają, że od kilku lat personel szpitali korzysta z różnych systemów informatycznych. W 60 spośród 116 badanych szpitali pracownicy używają na co dzień trzech różnych programów, a ponad 10 dyrektorów poinformowało, że w ich szpitalach wykorzystuje się 10 systemów, najczęściej Asseco, jeśli chodzi o szpitalne systemy informacyjne (HIS) - z rozwiązań tej firmy korzysta blisko 70 placówek biorących udział w ankiecie.

Jak wynika z wypowiedzi Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali, informatyzacja odciąża pracowników medycznych i administracyjnych, jeśli chodzi o wprowadzanie i analizę danych. Jednocześnie Fedorowski dostrzega, na podstawie wyników ankiet, "potrzebę wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań integrujących człowieka z systemem IT, w tym szczególnie narzędzi robotycznych".

Autorzy raportu odnotowali, że odciążenie personelu i przerzucenie wprowadzania danych i zarządzania nimi na roboty odciąży personel i pozwoli zaoszczędzić czas. Dodali, że roboty cyfrowe sprawdzą się również tam, gdzie praca jest powtarzalna, ale wymaga precyzji: "w pracy z dużymi ilościami danych łatwo o ludzki błąd, który może mieć poważne konsekwencje". Jednocześnie odpowiednie programy wspierają placówki, kiedy brakuje personelu, bo np. jego obecność jest wymagana przy pacjencie.

Obszar informatyki obarczony największym odsetkiem błędów

W raporcie wskazano na obszary, w których najczęściej występują błędy. Są to:

 • informatyka (56 wskazań),
 • obsługa pacjenta (56),
 • kadry i płace (51),
 • rozliczenia i statystyka (45),
 • finanse i księgowość (43).

W ankiecie zapytano też, które z zadań personel najchętniej powierzyłby robotom. Najczęściej wymieniano procesy związane z:

 • apteką (58 placówek),
 • finansami i księgowością (44),
 • rozliczeniami i statystyką (43),
 • obsługą pacjenta (42),
 • kadrami i płacami (30).

– Wskazanie obszaru informatyki jako obarczonego największą liczbą błędów może świadczyć o niewłaściwie wdrożonej technologii, co jest dość częstym problemem w polskich placówkach medycznych – powiedziała, cytowana w komunikacie PFSz dot. raportu dr Anna Gawrońska, Ekspert ds. logistyki w ochronie zdrowia z Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

– Z kolei zidentyfikowanie apteki jako miejsca, w którym wdrażanie robota jest najbardziej zasadne, stanowi potwierdzenie, że personel farmaceutyczny zmaga się na co dzień z dużą liczbą czynności manualnych o charakterze biurokratycznym – dodała.

Czas to pieniądz

Autorzy odnotowali, że "czas w placówkach medycznych wiąże się również z kosztami" i zaznaczyli, że na niektóre zadania personel przeznacza "długie godziny", a przez to "generuje straty finansowe". Najwięcej czasu upływa na:

 • rozliczeniach i statystyce (58),
 • zakupach (44)
 • obsłudze pacjenta (44).

Tymczasem szpitalom doskwierają braki kadrowe, ale procesy angażują pracowników - największą ich liczbę absorbują:

 • obsługa pacjenta (71 wskazań),
 • finanse i księgowość (59),
 • administracja (54).

PFSz i First Byte podkreślają, że pomoc robota może być w tych obszarach "receptą na problemy".

Roboty mile widziane w szpitalach

Ze wskazań dyrektorów placówek zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali wynika, że do robotyzacji personel podchodzi "bardzo entuzjastycznie". Liczby mówią same za siebie. Spośród 116 szpitali:

 • 99 planuje zainwestować w nowe technologie
 • 100 chce zatrudnić robota (połowa już w najbliższym roku)
 • 101 jest gotowych na przeszkolenie wybranego pracownika, który w przyszłości mógłby samodzielnie zarządzać robotem i automatyzować kolejne procesy.

Jednocześnie autorzy raportu wskazali, że pracownicy polskich placówek medycznych "potrzebują przede wszystkim edukacji, dzięki której będą wiedzieli, że istnieją narzędzia mogące usprawnić ich pracę. Ważne jest również, by mieli możliwość z nich skorzystać".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum