Raport FHI: Polska jest krajem otwartym na technologie cyfrowe w medycynie

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 28 czerwca 2019 08:03

Nowe technologie w medycynie oraz dostęp do elektronicznego rejestru pacjenta odgrywają znaczącą rolę zarówno w opinii pracowników polskiej ochrony zdrowia, jak i samych pacjentów - wynika z czwartej edycji raportu Future Health Index (FHI 2019), przygotowanego na zlecenie firmy Philips. W tegorocznej edycji raportu, wśród 15 krajów z pięciu kontynentów znalazła się również Polska.

Raport FHI: Polska jest krajem otwartym na technologie cyfrowe w medycynie

Raport FHI 2019 pt. „Transformacja doświadczeń w zakresie opieki zdrowotnej: badanie wpływu cyfrowych technologii medycznych na pracowników służby zdrowia i pacjentów” umożliwia porównanie poziomu dostosowania służby zdrowia w danym kraju do globalnych trendów, poprzez wprowadzanie do użytku innowacyjnych technologii medycznych.

Digitalizacja - klucz do sukcesu transformacji ochrony zdrowia
- Polska znajduje się w gronie krajów, w których koncentracja na digitalizacji służby zdrowia jest bardzo widoczna. Oczywiście są obszary wymagające rozwoju, ale zarówno pracownicy ochrony zdrowia, jak i pacjenci dostrzegają pozytywny wpływ wdrażania rozwiązań cyfrowych na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa - podają autorzy raportu, z którego wynika, między innymi, że:

• Aż 82% ogółu społeczeństwa w Polsce chce mieć stały dostęp do swoich wyników i historii medycznej, w czym zdecydowanie przewyższamy średnią z 15 krajów (63%). Natomiast 69% wśród osób mających dostęp do swoich danych medycznych deklaruje, iż chciałoby, aby dostęp do tych danych miał także ich lekarz.

• Już 77% lekarzy w Polsce korzysta przynajmniej z jednego rozwiązania w obszarze cyfrowych technologii medycznych lub aplikacji monitorujących stan zdrowia, pozycjonując Polskę na równi ze średnią 15 państw (78%).

• Obszarem do rozwoju jest wymiana danych między placówkami medycznymi. Bo chociaż 64% lekarzy w dużych (50-199 pracowników) i bardzo dużych (powyżej 200 pracowników) podmiotach leczniczych dzieli się informacjami medycznymi o stanie zdrowia pacjentów w obrębie własnej placówki, to tylko 11% z nich udostępnia takie dane na zewnątrz. Tu średnia 15 krajów wynosi kolejno 80% i 32%.

- Digitalizacja jest kluczem do sukcesu transformacji służby zdrowia i odpowiedzi na wyzwania, które przed nią stoją. Dlatego otwartość, pacjentów i lekarzy na nowoczesne technologie, widoczna w wynikach raportu Future Health Index 2019 to ważny i pozytywny sygnał dla cyfryzacji tego sektora w Polsce - podkreśla Reinier Schlatmann, prezes Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

- Sprawna, kompleksowa wymiana informacji między wszystkimi uczestnikami tego systemu będzie miała nie tylko wpływ na poprawę efektywności terapeutycznej i kosztowej, ale pozwoli też pacjentom świadomie zarządzać swoim zdrowiem. W ujęciu długofalowym zaś, przyczyni się do wzrostu jakość usług w polskiej służbie zdrowia - dodaje Reinier Schlatmann.

Korzyści dla lekarzy
Według FHI 2019, w Polsce już ponad połowa lekarzy, którzy mają dostęp do historii pacjenta dzięki cyfrowym danym medycznym wskazuje na ich pozytywny wpływ na jakość opieki nad pacjentem (62%) oraz satysfakcję z niej (54%), jak również wyniki pacjentów (56%). Co więcej, prawie połowa lekarzy w Polsce radzi swoim pacjentom, by mierzyli podstawowe parametry zdrowotne takie, jak ciśnienie, aktywność ruchowa oraz dieta, korzystając z mobilnych aplikacji.

Obszarem do poprawy jest wymiana danych między placówkami medycznymi. Najczęściej wskazywane powody, dla których pracownicy służby zdrowia nie dzielą się danymi, to brak dostępu do systemów przesyłania danych (62%), brak interoperacyjności między systemami (55%), obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych (53% i 52%). Równocześnie polscy lekarze dostrzegają coraz więcej korzyści płynących z wykorzystania sztucznej inteligencji (AI).

Aż 70% lekarzy czułoby się najbardziej komfortowo używając AI do monitorowania zdrowia pacjenta (średnia dla 15 krajów to 63%), zaś tylko 14% z nich używa AI do poprawy trafności diagnozy (średnia dla 15 krajów to 21%), i 16% do wykrywania nieprawidłowości w stanie zdrowia (średnia 21%).

- Wyniki tegorocznego raportu napawają optymizmem. Polska jest krajem otwartym na technologie cyfrowe w medycynie, chcą tego zarówno lekarze jak i pacjenci. Oczywiście, jest też nadal dużo do zrobienia, bo zaledwie 11% profesjonalistów medycznych współdzieli dane pacjentów z kolegami z innych placówek - mówi dr Łukasz Kołtowski, kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ekspert ds. nowych technologii i zdrowia cyfrowego.

Z kolei Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w firmie Philips zwraca uwagę, że cały region Europy Środkowo-Wschodniej dokonał ogromnego skoku w zakresie wprowadzania technologii cyfrowych. - Trzeba jednak pamiętać, że technologie to jedynie narzędzia, które powinny polepszać działanie systemu, usuwać jego niedoskonałości. Wciąż jest więc jeszcze wiele do zrobienia, ale optymistycznie patrzymy w przyszłość, a doświadczenia prekursorów informatyzacji ochrony zdrowia stanowią lekcję, z której warto czerpać w budowaniu cyfrowej dojrzałości w Polsce - podkreśla dyrektor Kępowicz.

Pacjenci w centrum uwagi systemu
Otwartość i potrzebę dostępu do danych medycznych widać wyraźnie również wśród pacjentów - aż 82% badanych, którzy wskazują, że nie mają (lub nie wiedzą czy mają) dostępu do swoich danych medycznych, chciałoby taki dostęp uzyskać. Natomiast 69% osób, z tych, którzy posiadają taki dostęp, chce, by dostęp do ich danych medycznych miał zaangażowany w proces leczenia i diagnostyki personel.

Co więcej, aż 79% badanych w Polsce wskazało, że czasami, często lub zawsze używa cyfrowych technologii oraz mobilnych aplikacji monitorujących stan zdrowia w celu mierzenia przynajmniej jednego parametru zdrowia. Nadal jednak co trzecia osoba (36%) korzystająca z tego typu rozwiązań nigdy nie podzieliła się zebranymi danymi z lekarzem. 42% badanych dzieli się tego typu danymi w przypadku konkretnego zaniepokojenia lub problemu ze zdrowiem, 17% przekazuje je zawsze lub prawie zawsze podczas wizyty u lekarza, a 6% przesyła swoje wyniki na bieżąco (także między wizytami).

- Bez wątpienia nowoczesna, skuteczna i spersonalizowana opieka zdrowotna opiera się na cyfryzacji, digitalizacji oraz analizie danych. Dostęp do informacji zarówno dla pacjenta, jak i lekarza pozwala budować relacje oparte na zaufaniu i partnerstwie, jednocześnie usprawnia proces stawiania poprawnej diagnozy, planowanie leczenia i monitoring stanu zdrowia - zwraca uwagę Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”.

I dodaje: - Niestety nadal duża część pacjentów chodzi do lekarza z teczkami pełnymi dokumentów, w których trudno się zorientować, nawet samym lekarzom. Mając na uwadze proces starzenia się społeczeństwa, wielochorobowość, czy swobodny wybór miejsca leczenia, zintegrowany dostęp do danych medycznych to konieczność.

Liderzy digitalizacji
Kolejne edycje raportu Future Health Index pozwoliły wyłonić kraje z potencjałem do prześcignięcia innych państw we wdrażaniu cyfrowych technologii medycznych, które coraz częściej stają się elementem codziennych doświadczeń zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów.

Respondenci w Chinach, Arabii Saudyjskiej i Indiach przyznali, że chętniej podejmują działania związane z własnym zdrowiem i kontaktują się z lekarzem, mając dane na temat swoich wyników, które mogą sami monitorować. Taka sytuacja dotyczy 70% respondentów w Indiach, 74% w Arabii Saudyjskiej i aż 81% w Chinach - podczas gdy średnia dla 15 krajów to 47% (taki sam wynik zanotowała Polska). Dodatkowo, prawie połowa pacjentów z Chin (44%) i ponad 1/3 z Arabii Saudyjskiej (38%) wybrałaby zdalną konsultację z lekarzem w sprawie niewymagającej udzielenia pilnej pomocy medycznej. Dla porównania średnia wyniosła 27%.

- Future Health Index umożliwia nam porównanie krajów z różnych części świata i o różnym stopniu rozwoju w kontekście cyfrowej dojrzałości systemu opieki zdrowotnej - mówi Jan Kimpen, globalny dyrektor ds. medycznych w firmie Philips.

- Nie ma alternatywy wobec transformacji cyfrowej w medycynie. Kraje, które w sposób zdecydowany i dynamiczny postawiły na innowacyjne rozwiązania technologiczne, odnoszą największe korzyści - dodaje Jan Kimpen.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum