Przez IKP można udostępnić dane medyczne lekarzowi, pielęgniarce, przychodni, albo aptece

Autor: oprac. JKB • Źródło: pacjent.gov.pl, e-zdrowie.gov.pl, Rynek Zdrowia05 grudnia 2022 18:30

Poprzez Internetowe Konto Pacjenta dane medyczne mogą zostać udostępnione przez pacjenta lekarzowi, pielęgniarce, położnej, przychodni czy nawet bliskiej osobie. Rzecznik CeZ tłumaczy.

Przez IKP można udostępnić dane medyczne lekarzowi, pielęgniarce, przychodni, albo aptece
Pacjent może zdecydować, komu udostępni swoje dane medyczne. Fot. AdobeStock
 • Pacjent może sam zdecydować, komu i w jakim zakresie chce udostępnić dane dotyczące swojej dokumentacji medycznej
 • Za pośrednictwem IKP można wybrać czy chcemy udostępnić dane całej placówce, czy konkretnemu pracownikowi medycznemu
 • Warto podkreślić również, że podmioty medyczne mają dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej udostępnianej przez inne podmioty medycznej, w szczególności w zakresie m.in. informacji o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych bada
 • Ważna uwaga – pacjent może w każdej chwili cofnąć swoje upoważnienie do dostępu do danych, udzielone pracowników medycznemu, placówce czy aptece lub zmienić jego zakres

Przez IKP można udostępnić dane medyczne lekarzowi, pielęgniarce, przychodni, albo aptece

Pacjent posiadający konto na Internetowym Koncie Pacjenta lub korzystający z aplikacji mojeIKP może w każdej chwili zdecydować o tym, komu i w jakim zakresie udostępnia swoją dokumentację medyczną.

Wybrani przez pacjenta: lekarz, pielęgniarka, położna i przychodnia POZ mają dostęp do dokumentacji medycznej. Także każdy lekarz, który wystawił jakiś dokument ma do niego dostęp. Natomiast dodakowo za pośrednictwem IKP i aplikacji mojeIKP można w szybki sposób udostępnić dane medyczne innym instytucjom albo osobom. Jak to zrobić?

Dostęp do danych w aplikacji krok po kroku:

 • Naweży wejść w "Menu" klikając trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, a następnie w opcję "Uprawnienia";
 • Wybrać opcję:

Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie – po rozwinięciu kafelka pojawi się informacja, że tutaj udostępnione będą lekarzowi, pielęgniarce, położnej placówce medycznej e-recepty, e-skierowania i zdarzenia medyczne (takie jak wizyta u specjalisty, pobyt w szpitalu, wizyta na SOR, wyniki badań laboratoryjnych i innych), a aptece i farmaceucie –e-recepty i informacje o wykupionych lekach;

 • Kliknąć "Przyznaj dostęp" i potem na jedną z trzech możliwości: Pracownik medyczny, placówka medyczna, apteka/punkt apteczny;
 • Teraz wpisać dane osoby/placówki:

- w przypadku lekarza, pielęgniarki lub położnej należy podać imię, nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) i kliknąć "Szukaj". Gdy system go znajdzie, wybrać, czy będzie miał dostęp do wszystkich informacji czy wybranych dokumentów, całej dokumentacji medycznej czy tylko z określonego przedziału czasu. Kliknąć "Zapisz";
- w przypadku przychodni lub innej placówki medycznej, należy wybrać "Przyznaj dostęp placówce medycznej", wpisać adres i nazwę placówki, wybrać właściwą z tych, które zaproponuje system. Potem wybrać zakres dostępu tak samo, jak w przypadku lekarza;
- w przypadku apteki należy wybrać "Przyznaj dostęp aptece/punktowi farmaceutycznemu", wpisać adres i nazwę, wybrać właściwą z tych, które zaproponuje system. Potem wybrać zakres dostępu tak samo, jak w przypadku lekarza, z tym że farmaceutów można upoważnić wyłącznie do dostępu do e-recept.

Pacjent.gov.pl przypomina równocześnie, że w przypadku, gdy pracownika medycznego nie ma w wykazie lub jeśli już zostało wydane upoważnienie medyka lub placówkę - system o tym poinformuje.

W każdej chwili można cofnąć swoje upoważnienie do dostępu do danych, udzielone pracowników medycznemu, placówce czy aptece, lub zmienić jego zakres.

mojeIKP.jpg
mojeIKP.jpg

Jakie informacje o pacjencie wymieniają między sobą placówki medyczne?

Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – jak podkreśla Centrum e-Zdrowie – wszyscy usługodawcy zobowiązani są do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Placówki medyczne są w związku z tym zobowiązane do wymiany dokumentacji w szczególności:

 • informacji o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • opisu badań diagnostycznych, innych niż badania laboratoryjne;
 • wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze