Projekt rozporządzenia MZ ws. Systemu Informacji Medycznej trafił do konsultacji

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia08 listopada 2021 11:16

8 listopada do konsultacji społecznych przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. sposobu i terminów przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej

Projekt rozporządzenia MZ ws. Systemu Informacji Medycznej trafił do konsultacji Fot. PTWP
  • 8 listopada do konsultacji społecznych przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia
  • Chodzi o nowelizację rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej
  • Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zasad przekazywania przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej

Projekt rozporządzenia MZ ws. Systemu Informacji Medycznej trafił do konsultacji

Chodzi o nowelizację rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

- Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zasad przekazywania przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej, zwanego dalej „SIM”, danych zdarzenia medycznego, których obowiązek przekazywania powstał od dnia 1 lipca 2021 roku – czytamy w uzasadnieniu.

Co zakłada nowelizacja rozporządzenia?

Co konkretnie zakłada nowelizacja rozporządzenia? Zmian jest sporo (zarówno projekt, jak i uzasadnienie w pełnej treści załączamy poniżej), to między innymi:

  • W projekcie proponuje się określenie danych służących do identyfikacji usługodawcy będącego świadczeniodawcą. Do danych tych zaliczono 9-cyfrowy numer REGON oraz 10-cyfrowy nr NIP. Natomiast odnośnie do miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, w przypadku tej grupy usługodawców ma ono być określane przez przekazanie następujących danych: nazwy miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu.
  • W odniesieniu do danych usługobiorcy projekt zakłada rozszerzenie tego katalogu o kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju miejsca zamieszkania usługobiorcy (lub ewentualnie miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli usługobiorca nie posiada tego pierwszego).
  • - Dotychczas przedmiotowa dana miała być zbierana fakultatywnie. Niemniej jednak mając na uwadze jej istotny walor identyfikacyjny zdecydowano się na rozszerzenie tego obowiązku w odniesieniu do wszelkich rodzajów świadczeń zdrowotnych – czytamy.
  • Ponadto katalog przekazywanych przez usługodawców danych, pozwalających na identyfikację usługobiorcy, rozszerzono o dane odnoszące się do wyrobów medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, informacji o alergiach występujących u usługobiorcy, jego grupie krwi oraz ciąży.
  • Obligatoryjny obowiązek przekazywania do SIM danych pozwalających na identyfikację usługobiorcy, o który rozszerzono dotychczasowy katalog, obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2022 r.
  • Projekt rozporządzenia nakłada także na usługodawców obowiązek wskazywania poza datą udzielania świadczenia zdrowotnego także godzinę rozpoczęcia jego udzielania (zakończenia, przyjęcia do szpitala, wypisu ze szpitala) oraz wytworzenia  dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.
  • Projekt zakłada ponadto dodanie dodatkowych informacji do katalogu danych przekazywanych do SIM w przypadku, gdy rozpoczęcie i zakończenie udzielania świadczenia zdrowotnego nie następuje w tym samym dniu

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum