Projekt o świadczeniach z psychiatrii dziecięcej trafił do konsultacji publicznych

Autor: oprac. KM • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji, Rynek Zdrowia18 stycznia 2022 16:34

Ministerialne rozporządzenie, którego dotyczy projekt, zmieni kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mowa o psychiatrii dzieci i młodzieży.

Projekt o świadczeniach z psychiatrii dziecięcej trafił do konsultacji publicznych
Ministerstwo Zdrowia, fot. PTWP
  • W projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji publicznych znalazły się zmiany kryteriów wyboru ofert
  • Propozycje dotyczą głównie przemodelowania kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń dla dzieci i młodzieży
  • Mowa jest o świadczeniach na I, II oraz III poziomie referencyjnym

Projekt już w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 17 stycznia trafił do konsultacji publicznych.

Projektowane zmiany podyktowane są wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Są również efektem wprowadzenia zmian w zakresie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień objętych tzw. „rozporządzeniem koszykowym”. Zmiany mają usunąć nieścisłości, doprecyzować przepisy i uwzględnić postulaty ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia. Projekt również wprowadzi zmiany pozwalające na zaplanowanie kosztów realizacji poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Projekt ma zmienić kryteria wyboru ofert. Zaproponowane modyfikacje dotyczą przede wszystkim przemodelowania kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i młodzieży na I, II oraz III poziomie referencyjnym.

Wśród warunków wymieniona superwizja zespołu

W projekcie na każdym poziomie referencyjnym dodano w ramach monitorowania procesu udzielania świadczeń warunek: „Superwizja zespołu”. Do świadczeń realizowanych w poradni zdrowia psychicznego oraz na oddziałach dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych na II poziomie referencyjnym obniżono warunki premiujące w kategorii „personel”.

Projekt również wprowadza aktualizację listy metod o udowodnionej naukowo skuteczności w oparciu o rekomendację ekspertów, poszerza i dostosowuje w kryteriach postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży katalog premiowanego personelu o: specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Projekt proponuje także zmianę określenia „osoba prowadząca psychoterapię” na „osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty”. Wynika to ze zmiany określenia definiowanego w rozporządzeniu koszykowym i jest podyktowane zgłaszanymi przez środowisko psychoterapeutów postulatami oraz potocznym rozumieniem definicji w poprzednim brzmieniu, które było błędnie interpretowane.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum