Prezydium NRL nt. wzorów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 07 stycznia 2020 18:47

We wtorek (7 stycznia) Naczelna Izba Lekarska opublikowała uzupełniające stanowisko Prezydium NRL dot. projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, uzupełniając argumentację zawartą w stanowisku nr 105/19/P-VIII z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej ponownie wskazuje, że konieczne jest aby w § 1 ust. 6 rozporządzenia został dodany punkt 8 wskazujący, że system teleinformatyczny, w którym jest prowadzona dokumentacja medyczna, musi zapewniać „funkcjonalność eksportu całości danych w formatach, o których mowa w pkt 6 umożliwiającego odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym.”

Prezydium NRL w stanowisku z 4 listopada 2019 r. domagało się niezwłocznej odpowiedzi ministra zdrowia w zakresie tego postulatu. Do chwili obecnej taka jednoznaczna odpowiedź nie wpłynęła, co czyni koniecznym ponowne odniesienie się do tej ważnej kwestii.

Czytaj: nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum