Prezydent podpisał ustawę usprawniającą rejestry państwowe

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 06 listopada 2019 13:09

Ustawa, która ma poprawić jakość danych w rejestrach państwowych oraz dać podstawy do stworzenia rejestru danych kontaktowych obywateli, zyskała podpis prezydenta Andrzeja Dudy - poinformowała kancelaria prezydenta.

Ustawa ma poprawić jakość danych w rejestrach państwowych Fot. Archiwum

Chodzi o nowelę ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która ma rozwiązać problem występowania niezgodności tożsamych danych przetwarzanych w różnych rejestrach publicznych.

Ustanawia ona rejestr PESEL rejestrem o charakterze referencyjnym i nakłada na niektóre podmioty publiczne obowiązek weryfikacji pierwotnie wprowadzonych danych pod względem zgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL. Obowiązek będzie dotyczył rejestrów publicznych działających przy użyciu systemów teleinformatycznych i przetwarzających dane osób fizycznych posiadających numer PESEL. Pozytywny wynik weryfikacji umożliwi wprowadzenie danych do rejestru publicznego, natomiast negatywny wynik weryfikacji będzie zobowiązywał organ wprowadzający do niezwłocznego wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego wykrytej niezgodności danych z danymi osobowymi zawartymi w rejestrze PESEL.

Nowela ustanawia także podstawę prawną do funkcjonowania rejestru danych kontaktowych osób fizycznych (RDK), będącego elektronicznym odpowiednikiem książek telefonicznych. RDK będzie prowadzony przez ministra cyfryzacji, który będzie jednocześnie administratorem danych przetwarzanych w RDK. Według komunikatu prowadzenie rejestru danych kontaktowych ma na celu ułatwienie organom i instytucjom kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi przez te podmioty na rzecz obywateli.

W rejestrze tym będą gromadzone następujące dane obywatela: numer PESEL, imię i nazwisko oraz, zależnie od woli obywatela, adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Dane kontaktowe będą przekazywane do rejestru dobrowolnie, a ich przetwarzanie będzie odbywało się wyłącznie na podstawie zgody zainteresowanych. Wprowadzenie danych kontaktowych, a także ich aktualizacja i usuwanie będą mogły być dokonywane samodzielnie przez osobę, której dane dotyczą, przy użyciu usługi elektronicznej oraz za pośrednictwem organu administracji publicznej.

Do podmiotów uprawnionych do dostępu do rejestru danych kontaktowych ustawa zalicza: organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, organy wyborcze, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS oraz Polski Czerwony Krzyż w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących.

Ustawa wprowadza także zmiany w dziewięciu innych ustawach, które w przeważającej mierze mają na celu ujednolicenie oraz dostosowanie poszczególnych ich uregulowań do zmian proponowanych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum