Polski system opieki zdrowotnej. Czy możemy dogonić Holandię?

Autor: Artykuł dostarczony przez Philips Polska. Artykuł przygotowany we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów, Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą i Philips Polska • • 02 czerwca 2017 10:45

Holandia kolejny raz zajęła 1. miejsce w Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia (Euro Health Consumer Index). Co sprawia, że tak się dzieje? Z pewnością duże znaczenie ma organizacja opieki zdrowotnej, innowacyjne rozwiązania technologiczne, oraz sposób finansowania systemu ochrony zdrowia.

Polski system opieki zdrowotnej.  Czy możemy dogonić Holandię?
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Wszystko dzięki reformom, które wprowadzono 25 lat temu i ciągłemu dostosowywaniu się do zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, zarówno demograficznych, ekonomicznych, jak i społecznych. Czy polski system ochrony zdrowia, który stoi przed koniecznością wprowadzenia reform, mógłby skorzystać z niektórych holenderskich rozwiązań?

System opieki zdrowotnej w Holandii oparty jest na tych samych zasadach co w Polsce – każdy obywatel ma zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, ale jednocześnie partycypuje w jego finansowaniu. Holandia i Polska muszą zmierzyć się z podobnymi wyzwaniami: ograniczonymi zasobami finansowymi i kadrowymi oraz procesem starzenia się społeczeństwa.

W Holandii od lat kładziony jest nacisk na jakość usług dla pacjentów (obsługa w placówkach medycznych, dostęp do informacji, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT np. telemedycyna) i jakość kliniczną (wskaźniki przeżywalności, jakość życia osób z chorobami przewlekłymi).

Podstawą holenderskiego systemu opieki zdrowia, podobnie jak w Polsce, jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ). W Holandii udało się przenieść opiekę ze szpitali do POZ w miejscu zamieszkania. Udało się to dzięki współpracy ochrony zdrowia, polityki społecznej, senioralnej i systemu edukacji. W Polsce wciąż dążymy do tego, aby pacjent trafiał do szpitala tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Ostatnie zmiany prowadzą do zwiększenia roli lekarzy POZ w szerokie uprawnienia diagnostyczne tak, aby bezpośrednio pomagać osobom nie wymagającym leczenia specjalistycznego i równocześnie odciążać poziom specjalistyczny od zajmowania się nieuzasadnionymi względami klinicznymi przypadkami chorobowymi. Ponadto lekarze POZ zostali zobowiązani do promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki.

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów poprawy działania systemu opieki zdrowotnej, co pokazuje przykład Holandii, jest budowanie partnerstw publiczno-prywatnych. Prywatne placówki, często nowocześnie wyposażone i sprawnie zarządzane mogą współpracować na polu naukowym i klinicznym z publicznymi jednostkami. Mogą wpływać na wzajemną poprawę jakości świadczonych usług i być wzorem do naśladowania.

W Polsce również zmienia się nastawienie do tego typu rozwiązań. Coraz częściej słyszy się o współpracy naukowo-badawczej między szpitalami i uniwersytetami. Dołącza do nich prywatny kapitał, który dodatkowo może wspomóc wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań do systemu ochrony zdrowia.

- Od lat wsłuchujemy się w potrzeby pacjentów i lekarzy, i do nich dostosowujemy nasze rozwiązania. Chcemy, aby poprawiały one opiekę nad pacjentem, zaczynając od profilaktyki, poprzez efektywne obrazowanie, prowadzenie i monitorowanie pacjentów, na opiece nad nim po wyjściu ze szpitala kończąc. Rozpoczęliśmy współpracę ze Śląskim Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, bo wierzymy, że wspólnie możemy opracować innowacyjne rozwiązania technologiczne np. w zakresie telemedycyny, czy e-zdrowia, które zwiększą skuteczność systemu ochrony zdrowia, poprawią jakość opieki i w ten sposób wpłyną na satysfakcję personelu medycznego i pacjentów - mówi Anna Żur, Communication Manager Philips na kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

W dobie starzejącego się społeczeństwa i konieczności dotarcia do różnych grup pacjentów, w tym osób starszych, dorosłych i dzieci, ważne jest stosowanie skutecznych metod zarządzania przepływem świadczeń. Jednym z takich narzędzi jest model koordynowanej opieki zdrowotnej. Polega on na dostosowaniu łańcucha świadczeń do problemów zdrowotnych pacjenta i ustaleniu sposobów leczenia w określonym terminie i z zachowaniem określonej jakości usług.

Opieka koordynowana ma zapewnić pacjentowi opiekę bez utrudnionego przechodzenia pomiędzy różnymi szczeblami systemu. W Polsce próby stworzenia opieki koordynowanej dotyczyły m.in. elementów pakietu onkologicznego, w ramach którego pacjent otrzymuje świadczenia poczynając od wstępnych badań diagnostycznych, poprzez badania specjalistyczne, a na hospitalizacji kończąc. Ma to polepszyć jakość świadczonych usług i zoptymalizować koszty.

W Polsce proces reformowania służby zdrowia trwa, a dzięki unijnym funduszom nastąpiło już wiele pozytywnych zmian. Opracowano „mapy potrzeb zdrowotnych”, które pokazują m.in., gdzie występują braki w opiece medycznej i jakie są potrzeby poszczególnych elementów systemu opieki (POZ, szpitali, pacjentów).

Wydaje się, że są one kluczowe do efektywnej transformacji systemu opieki zdrowotnej i efektywnego wykorzystania funduszy unijnych, które Polska dostanie do 2020 roku. Holandia zaś może być przykładem, z jakich rozwiązań skorzystać, aby zmiany w polskiej ochronie zdrowia zmierzały w dobrym kierunku. Trzeba zacząć zdrowie traktować jako inwestycję w przyszłość każdego obywatela i gospodarki, tak jak to dzieje się w tej chwili w Holandii.

 

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum