Podlaskie: do ZIP-u przez internet

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 23 lipca 2013 11:04

Z uwagi na duże zainteresowanie Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w każdy wakacyjny czwartek wydłuża czas pracy do 18. Komentując komunikat Funduszu, Gazeta Wyborcza napisała o "ogromnym zainteresowaniu" i wyjaśniła, że dostęp do danych o leczeniu ma już ponad 5600 pacjentów.

Podlaskie: do ZIP-u przez internet

Dużo to czy mało? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby porównać podaną liczbę pacjentów z ogólną liczbą uprawnionych do korzystania z ZIP. Login i hasło do sytemu wydaje się tylko osobom pełnoletnim, a według danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku (opracowanie z maja 2011 r.) jest ich w województwie podlaskim 964 986 (w wieku produkcyjnym - 755 651, a wieku poprodukcyjnym to 209 335).

To jednak nie wszystko. Możliwość korzystania z ZIP mają jedynie osoby posiadające dostęp do internetu. Nie można mówić o upowszechnieniu ZIP pomijając kwestię internetu.

Z zestawienia Komisji Europejskiej wynika, że dostęp do internetu stacjonarnego ma w Polsce zaledwie kilkanaście procent mieszkańców (gorzej jest w tylko w Rumunii i Bułgarii), choć trzeba też zwrócić uwagę na szybki rozwój internetu mobilnego w naszym kraju.

Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to w 2010 r. dostęp do internetu miało 56 proc. jego mieszkańców. Bariery występują na ok. 30% powierzchni województwa i dotyczą głównie terenów słabo zaludnionych.

Ma się to zmienić we wrześniu 2015 r., kiedy na Podlasiu zacznie funkcjonować sieć szerokopasmowego internetu. Przewiduje się, że wybudowana sieć (w 85% z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, reszta to pieniądze budżetu państwa i województwa), w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do internetu dla prawie 90% mieszkańców regionu. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci światłowodowych szkieletowych oraz dystrybucyjnych, nie dotyczy natomiast budowy sieci dostępowych.

Projekt pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zakłada przeprowadzenie akcja promocyjno-szkoleniowej, której celem będzie pobudzanie aktywności i umiejętności korzystania z sieci wśród mieszkańców województwa w wieku powyżej 45 lat.

Żeby ZIP należycie zafunkcjonował i przynosił realne korzyści, konieczne jest pokonanie wielu barier technicznych, sprzętowych i mentalnościowych. Teraz jesteśmy dopiero na początku drogi.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum