Optymalizacja pracy personelu pielęgniarskiego jest możliwa

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę BMM Sp. z o.o. • • 02 października 2015 13:45

Zastosowanie elektronicznej kategoryzacji pacjentów nie tylko pozwala automatycznie wyznaczać kategorie opieki pacjentów, ale przede wszystkim umożliwia optymalizację ilości i kosztów pracy personelu pielęgniarskiego. Usprawnienia te nie wymagają zwykle znaczących nakładów, a mogą stanowić milowy krok do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, pozwalając zmienić podejście pielęgniarek do pracy z komputerem.

Optymalizacja pracy personelu pielęgniarskiego jest możliwa
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wyzwania w zarządzaniu ludźmi
Nie od dziś wiemy, że najcenniejszym kapitałem każdej organizacji są ludzie. Szczególnie wyraźnie widać to w sektorze ochrony zdrowia, gdzie od wiedzy, umiejętności, zdolności i dostępności lekarzy oraz personelu pielęgniarskiego zależy ludzkie zdrowie i życie.

To co najcenniejsze generuje zwykle największe koszty. Nie inaczej jest w przypadku kapitału ludzkiego, który stanowi najdroższy zasób podmiotów leczniczych. Zwykle najliczniejszą, a co za tym idzie najbardziej kosztowną grupę zawodową tworzą pielęgniarki i położne.

Efektywne wykorzystanie personelu pielęgniarskiego to jedno z największych wyzwań stojących przed każdym menedżerem ochrony zdrowia. Mierząc się z nim powinniśmy mieć na uwadze dwa zasadnicze cele: zapewnienie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej oraz optymalizację kosztów pracy. Jak zatem znaleźć złoty środek?

 

Nowy Pielęgniarkami.jpg
Nowy Pielęgniarkami.jpg

Minimalne normy zatrudnienia
Częściową odpowiedź na to pytanie daje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Obowiązek stosowania minimalnych norm nakłada na jednostki ochrony zdrowia ustawa o działalności leczniczej. Narzucony przez Ministerstwo Zdrowia algorytm pozwala wyznaczyć minimalną liczbę etatów pielęgniarek i położnych oddziałowych, gwarantującą podstawowy poziom bezpieczeństwa dla pacjentów.

Zastanówmy się jednak czy minimalne normy zatrudnienia personelu pielęgniarskiego należy utożsamiać z poziomem optymalnym?

Optymalizacja ilości personelu
Minimalne normy ustala się co najmniej raz na trzy lata, a ich wielkość opiera się o dane historyczne, dotyczące m.in. liczby pacjentów kwalifikowanych do poszczególnych kategorii opieki. Czy będziemy przygotowani na nieoczekiwany wzrost liczby pacjentów lub wydłużony czas świadczeń pielęgniarskich?

Istnieje słuszna obawa, że zapewniając jedynie minimalną liczbę etatów podmioty lecznicze nie będą w stanie każdego dnia zagwarantować właściwego poziomu bezpieczeństwa dla pacjentów. Jak zatem oszacować optymalną ilość pielęgniarek i położnych dla oddziału oraz monitorować jego wykorzystanie?

- Można zastosować w tym celu system Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów - przekonuje Marcin Mularz, Kierownik Projektów IT w BMM Sp. z o.o. - Dzięki jego integracji z rozwiązaniami wspomagających planowanie czasu pracy, możemy skorelować dane o ilości pacjentów przypisanych do poszczególnych kategorii opieki z liczbą personelu pielęgniarskiego będącego na dyżurze i na bieżąco monitorować wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską - dodaje.

Dostęp do aktualnych informacji o zapotrzebowaniu na opiekę, z dokładnością nawet do danego dnia, powiązanych z danymi o ilości dostępnych zasobów ludzkich, pozwala optymalnie zarządzać liczbą i czasem pracy pielęgniarek, a tym samym wpływać na koszty pracy. Raport, prezentujący sytuację na oddziałach, może być przydatny zarówno dla dyrekcji, decydującej o polityce kadrowej jednostki, jak również dla pielęgniarek oddziałowych, które mogą lepiej i sprawniej tworzyć grafiki dyżurów.

Henryk Przybycień, p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku:
- Zapewnienie optymalnej liczby pielęgniarek i położnych, dostosowanej do ilości i stanu chorych przebywających na oddziałach szpitalnych, ma zasadnicze znaczenie dla zachowania odpowiedniej jakości świadczeń i zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentów. W realizacji tego ważnego z punktu widzenia zarówno pacjentów, jak i finansów szpitala, celu wspiera nas system Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów. To doskonałe narzędzie monitorowania, pozwalające na bieżąco kontrolować wskaźniki pokrycia zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, w wybranym okresie czasu, w odniesieniu do konkretnego oddziału. Dzięki temu możemy skuteczniej zarządzać personelem pielęgniarskim.

Dodatkowe korzyści
Optymalne zarządzanie personelem pielęgniarskim to najważniejsza, ale nie jedyna korzyść z wdrożenia Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów.

U podstaw rozwiązania leży inny niezwykle ważny cel – rzetelna ocena kategorii pacjentów, w oparciu o rzeczywiste i aktualne informacje o ich stanie. Zastosowanie oceny automatycznej, na podstawie danych wprowadzanych codziennie do formularzy elektronicznych, pozwala wyeliminować przekłamania w procesie kategoryzacji, powstające w wyniku stosowania subiektywnych kryteriów oceny.

Dodatkową korzyścią jest też automatyzacja procesu wyznaczania minimalnej normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Dla podmiotów leczniczych oznacza to oszczędność sporej ilości czasu i eliminację błędów, pojawiających się często w żmudnym procesie ręcznych obliczeń.

Do prowadzenia kategoryzacji pacjentów w sposób elektroniczny przekonuje Zofia Czerepak, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku:

- Z Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów firmy BMM korzystamy dopiero od kilku miesięcy, a już zdążyliśmy przekonać się jakie korzyści daje to narzędzie. Przede wszystkim uporządkowaliśmy proces gromadzenia danych o kategoriach pacjentów i wyliczania minimalnych norm zatrudnienia. Zrezygnowaliśmy ze żmudnych, ręcznych obliczeń i obecnie normy wylicza za nas system. Dzięki temu oszczędzamy naprawdę sporą ilość czasu. Możemy także na bieżąco monitorować ilość dostarczanej opieki i porównywać ją z ilością, jaka była potrzebna w danym dniu. Pielęgniarki wypełniając elektroniczne formularze kategoryzacji przygotowują się do wyzwania, jakie czeka nas w 2017 roku – wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Oswojenie się z systemami informatycznymi pozwoli im w przyszłości płynnie przejść z wypełniania dokumentacji w sposób papierowy na formę elektroniczną.

O korzyściach wynikających z wdrożenia Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów możecie się Państwo przekonać, uczestnicząc w bezpłatnym seminarium internetowym - „Jak znaleźć płaszczyznę porozumienia pomiędzy Dyrekcją a Pielęgniarkami?”, które odbędzie się w najbliższą środę, 7 października 2015.

Aby wziąć udział w webinarium wystarczy komputer z dostępem do Internetu oraz uprzednia bezpłatna rejestracja. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: Jak znaleźć płaszczyznę porozumienia pomiędzy dyrekcją a pielęgniarkami

Serdecznie zapraszamy!

Dominik Noworól

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum