Opaski telemedyczne dla ozdrowieńców. Lekarze rodzinni będą monitorować ich stan zdrowia

Autor: PW • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia20 lipca 2021 09:11

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowy pilotaż dla POZ. Stan zdrowia ozdrowieńców będą monitorować lekarze rodzinni za pomocą opasek telemedycznych.

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowy pilotaż dla POZ. Stan zdrowia ozdrowieńców będą monitorować lekarze rodzinni /Fot. AdobeStock
  • Rozporządzenie wprowadza pilotaż z wykorzystaniem opasek telemedycznych do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów po przebytym COVID-19
  • Opaski telemedyczne zakupi Ministerstwo Zdrowia i wdroży funkcjonalność platformy DOM umożliwiającą realizację programu pilotażowego
  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie obowiązany w ramach programu pilotażowego do bieżącego monitorowania stanu klinicznego pacjenta po przebyty COVID-19

Dla kogo pilotaż z użyciem opasek telemedycznych

Jak podano w uzasadnieniu do rozporządzenia, celem wprowadzanego programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych jako narzędzia pozwalającego na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, który ukończył 18. rok życia, przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wymaga dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i spełnia łącznie następujące warunki:

1) był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
2) został poinformowany przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym.

Etapy realizacji pilotażu użycia opasek telemedycznych

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą:
• etap organizacji (w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia min. dokona zakupu opasek telemedycznych, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania, wdroży funkcjonalność platformy DOM umożliwiającą realizację programu pilotażowego),
• etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych, monitorować realizację programu pilotażowego oraz gromadzić dane służące do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 11),
• etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

W pilotażu ma uczestniczyć 1000 pacjentów

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu pilotażowego otrzymają od ministra opaski telemedyczne, które następnie udostępnią świadczeniobiorcom. W efekcie umożliwi to lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej bieżące monitorowanie parametrów życiowych pacjentów.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie obowiązany w ramach programu pilotażowego do bieżącego monitorowania stanu klinicznego pacjenta.

Założeniach projektu podano, że programem pilotażowym ma zostać objętych co najmniej 1000 osób.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum