Opaski telemedyczne dla ozdrowieńców. Dziś kończy się nabór wniosków dla POZ

Autor: PW • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia12 sierpnia 2021 05:30

Opaski telemedyczne dla ozdrowieńców. Pilotaż obejmie tysiąc pełnoletnich pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Wnioski od placówek POZ o udział w projekcie Ministerstwo Zdrowia przyjmuje tylko do 12 sierpnia.

Opaski telemedyczne dla ozdrowieńców. 12 sierpnia kończy się nabór wniosków dla POZ / Fot. AdobeStock
  • Opaski telemedyczne dla ozdrowieńców. W ramach pilotażu mają być używane w domu przez pacjentów po Covid-19, którzy byli hospitalizowani lub stwierdzono u nich zmiany radiologiczne w płucach
  • Za każdy tydzień monitoringu parametrów życiowych pacjenta placówka POZ, biorąca udział w pilotażu, otrzyma 100 zł brutto
  • Opasek telemedycznych zostanie rozdanych tysiąc. Opaska umożliwia zdalny odczyt tętna i saturacji, pozwala też na zlokalizowanie pacjenta np. po zadziałaniu detektora upadku

Opaski telemedyczne. Lekarze POZ będą monitorować ozdrowieńców

Jak podał resort zdrowia, "program zakłada wykorzystanie opasek telemedycznych w warunkach domowych, do stałego pomiaru paramentów życiowych pacjenta, który przechorował COVID-19 oraz zapewnia możliwość zdalnego ich monitorowania".

Do przychodni POZ w ramach pilotażu zostanie przekazanych 1000 opasek telemedycznych.

Tak ma działać opaska telemedyczna

Jak podaje resort funkcjonalności opaski telemedycznej przeznaczonej dla pacjentów z Covid-19 są następujące:
• Regularny poglądowy pomiar tętna i saturacji – możliwość przesyłu na platformę DOM informacji o przekroczeniu zadeklarowanych poglądowych poziomów tętna i saturacji oraz stały monitoring;
• Jeden duży przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a – możliwość natychmiastowego powiadomienie o zagrożeniu życia, zdrowia i bezpieczeństwa;
Detektor upadku – możliwość automatycznej informacji o wykryciu upadku;
Lokalizacja GPS i aGPS użytkownika – identyfikacja obszaru przebywania w momencie naciśnięcia przycisku SOS lub upadku;
• Personalny Asystent Głosowy – możliwość informowania użytkownika o naciśnięciu przycisku SOS, wykryciu upadku, o konieczności zażycia leków oraz o uruchomieniu, naładowaniu i rozładowaniu opaski;
Przypomnienie o zażyciu leków – komunikat przypominający o konieczności zażycia leków;
Czujnik zdjęcia opaski – komunikat przesyłany w przypadku nienoszenia lub nieprawidłowego założenia opaski;
• Łatwość posługiwania się opaską - maksymalnie jeden przycisk na urządzeniu.

Opaska telemedyczna po hospitalizacji z powodu Covid-19

Jak podano w uzasadnieniu do wydanego w tej sprawie 19 lipca rozporządzenia, celem wprowadzanego programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych jako narzędzia pozwalającego na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, który ukończył 18. rok życia, przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wymaga dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i spełnia łącznie następujące warunki:

1) był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
2) został poinformowany przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym.

Pilotaż dla placówek POZ

Placówki POZ, które mają zawartą umowę z NFZ w zakresie świadczenia lekarza POZ i są zainteresowane udziałem w programie pilotażowym, powinny złożyć wniosek do 12 sierpnia za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI), znajdującej się pod adresem: e-inwestycje.mz.gov.pl.

Dostęp do platformy wymaga założenia konta poprzez profil zaufany, a do złożenia wniosku należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

 "Do działań finansowanych w ramach grantu należy prowadzenie monitoringu pacjentów używających opasek oraz wypełnienie ankiety za pośrednictwem platformy Domowej Opieki Medycznej (DOM). Za każdy tydzień monitoringu parametrów życiowych pacjenta placówka otrzyma 100 zł brutto" - przekazał resort.

Czytaj też: Opaski telemedyczne dla ozdrowieńców. Lekarze rodzinni będą monitorować ich stan zdrowia

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum