Od przyszłego roku elektroniczna Karta Zgonu i Karta Urodzenia

Autor: oprac. IB • Źródło: CeZ, Rynek Zdrowia15 września 2021 15:30

Od przyszłego roku proces obsługi karty zgonu, karty urodzenia oraz karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu zmieni postać z papierowej na elektroniczną - informuje Centrum e-Zdrowia.

Od przyszłego roku elektroniczna Kart Zgonu i Kart Urodzenia Fot. AdobeStock
 • Jak podało Centrum e-Zdrowia, od 1 czerwca 2022 proces obsługi karty zgonu, karty urodzenia, karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu zmieni postać z dotychczasowej - papierowej na docelową - elektroniczną
 • CeZ udostępnia dla potrzeb testów komunikacji środowisko integracyjne systemu P1, wraz z usługami zapisu i odczytu elektronicznej karty zgonu i karty urodzenia
 • System P1 jest realizowany przyrostowo poczynając od obszaru elektronicznych kart zgonów i urodzeń wdrażanego w ramach kolejnych wydań oferujących nowe funkcjonalności systemu

Elektroniczna Karta Zgonu i Karta Urodzenia

Jak podało Centrum e-Zdrowia, od 1 czerwca 2022 proces obsługi karty zgonu, karty urodzenia, karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu zmieni postać z dotychczasowej - papierowej na docelową - elektroniczną.

W związku z powyższym Centrum e-Zdrowia udostępnia pierwszą wersję dokumentacji integracyjnej w zakresie usług i operacji związanych z przedmiotowym procesem.

Dokumentacja integracyjna obejmuje:

 • a. Specyfikację usług;
 • b. Pliki WSDL i XSD;
 • c. Dokumenty PIK HL7 CD.

Jak czytamy w dokumentacji, celem Projektu P1 jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom publicznym, w tym administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

System P1 jest realizowany przyrostowo poczynając od obszaru elektronicznych kart zgonów i urodzeń wdrażanego w ramach kolejnych wydań oferujących nowe funkcjonalności systemu.

Finansowanie ze środków UE

W zakresie przedmiotowego wydania CeZ udostępnia dla potrzeb testów komunikacji środowisko integracyjne systemu P1, wraz z usługami zapisu i odczytu elektronicznej karty zgonu i karty urodzenia, pełnym mechanizmem uwierzytelnienia wywołania usług sieciowych, weryfikacją podpisów elektronicznych oraz z podstawową walidacją biznesową treści dokumentów kart zgonu, kart urodzenia, oraz dokumentów anulowania kart.

Projekt P1 został wskazany do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 2 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 2.1 Wysoka dostępność e-usług publicznych.

Obsługa Kart Zgonu i Kart Urodzenia

Na środowisku integracyjnym systemu P1 udostępnione zostaną m.in.:

Usługa Obsługa Kart Zgonu WS, z operacjami:

 1. weryfikacja Karty Zgonu,
 2. zapis Karty Zgonu,
 3. zapis Korekty Karty Zgonu,
 4. zapis Anulowania Karty Zgonu,
 5. wyszukiwanie Karty Zgonu,
 6. wyszukiwanie Dokumentu Anulowania Karty Zgonu,
 7. odczyt Karty Zgonu,
 8. odczyt Dokumentu Anulowania Karty Zgonu,
 9. weryfikacja Statusu Przekazania Karty Zgonu.

Usługa Obsługa Kart Urodzenia WS, z operacjami:

 1. weryfikacja Karty Urodzenia,
 2. zapis Karty Urodzenia,
 3. zapis Korekty Karty Urodzenia, 
 4. zapis Anulowania Karty Urodzenia,
 5. wyszukanie Karty Urodzenia,
 6. wyszukanie Anulowania Karty Urodzenia, 
 7. odczyt Karty Urodzenia,
 8. odczyt Dokumentu Anulowania Karty Urodzenia,
 9. weryfikacja Statusu Przekazania Karty Urodzenia

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum