NIK: ponad 40 proc. stron administracji niedostosowana do osób słabowidzących

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 lutego 2016 21:57

Strony internetowe administracji publicznej nadal nie zapewniają wymaganej dostępności dla osób niepełnosprawnych; ponad 40 proc. badanych stron było niedostosowanych do wymagań osób słabowidzących - wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK.

NIK: ponad 40 proc. stron administracji niedostosowana do osób słabowidzących
Ponad 40 proc. stron niedostosowana do osób słabowidzących. Fot. Archiwum

Od 1 czerwca 2015 r. strony internetowe administracji publicznej powinny być w pełni dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych realizując międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron (WCAG 2.0). Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wypełnianie 34 z 36 wymaganych zaleceń standardu WCAG 2.0 w 23 serwisach internetowych instytucji publicznych. Kontrolę przeprowadzono od 19 czerwca do 4 września 2015 r.

Odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych były tylko dwa z 23 badanych serwisów internetowych (Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Na pozostałych 21 skontrolowanych stronach internetowych NIK stwierdziła istotne błędy, przy czym w trzech wypadkach strony oceniono negatywnie (Urząd Miasta Leszna, Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy Polkowicach).

Nieprawidłowości stwierdzone na tych trzech stronach były na tyle poważne, że mogły osobom niepełnosprawnym znacząco utrudniać, bądź wręcz uniemożliwiać korzystanie z zamieszczanych tam treści.

Najczęściej powtarzające się błędy, związane z dostępnością stron internetowych to: błędy wpływające na prawidłowe odczytywanie zawartości strony przez programy asystujące, np. tzw. czytniki ekranu (błędy na ponad 95 proc. stron); problemy z dostępnością stron internetowych dla użytkowników posługujących się głównie klawiaturą (78 proc. zbadanych stron).

Tylko pięć z 23 zbadanych stron było w pełni dostępnych z poziomu klawiatury. Na pozostałych stronach znacznik klawiatury najczęściej był słabo lub w ogóle niewidoczny, zdarzało się, że blokował się na niektórych elementach strony lub niektóre elementy pomijał.

NIK stwierdził, że ponad 43 proc. badanych stron było niedostosowanych do wymagań osób słabowidzących - niewystarczający kontrast między tłem a tekstem, niewłaściwe wyróżnienia treści, brak możliwości zatrzymania przesuwających się informacji.

Podobnie było z materiałami multimedialnym (filmy, nagrania audio), które były niedostępne dla osób niewidomych i głuchych w 13 z 14 stron, na których takie materiały zamieszczono. Materiały audio nie posiadały opisu tekstowego, a materiały filmowe nie zostały wyposażone w napisy lub audiodeskrypcję.

NIK wskazała, że formularze służące m.in. do kontaktu drogą elektroniczną z urzędem często okazywały się słabo dostępne lub niedostępne dla osób niepełnosprawnych - głównie dla osób niewidomych, korzystających z programów czytających. Dodatkowo na niektórych stronach internetowych (ok. 22 proc.) formularze zabezpieczano mechanizmem CAPTCHA (zabezpieczenie polegające na wypisaniu przez użytkownika prezentowanych na stronie w postaci zniekształconej cyfr lub tekstu), który nie mógł być odczytany przez czytniki ekranu.

O ocenę dostosowania stron internetowych urzędów NIK poprosił także niepełnosprawnych użytkowników internetu współpracujących z Fundacją Integracja.

Dla użytkowników niewidomych istotne były problemy z nawigacją po stronie internetowej i z wyszukiwarką informacji oraz brak tekstów alternatywnych dla obrazów, zdjęć, czy wykresów, a dla użytkowników głuchych - brak alternatywy dla materiałów audio/wideo (np. w postaci tekstu opisującego zawartość materiału).

Z kolei dla użytkowników słabowidzących szczególnie dotkliwe było niezachowanie prawidłowego kontrastu, natomiast dla użytkowników z niepełnosprawnością manualną, korzystających głownie z klawiatury, problem stanowiło niewłaściwe oznaczenie i wyróżnienie miejsca, na którym aktualnie znajduje się kursor klawiatury (na ogół w postaci ramki) oraz brak dodatkowej nawigacji pozwalającej na szybkie przemieszczanie się pomiędzy elementami strony.

Kontrolowane jednostki - jak wskazuje NIK - niejednokrotnie wskazywały także na brak środków finansowych na budowę lub modernizację przestarzałych serwisów i dostosowanie ich do standardu WCAG 2.0.

W związku z ustaleniami kontroli NIK wnioskuje do ministra cyfryzacji m.in. o możliwie jak najszersze promowanie wśród instytucji publicznych możliwości wykorzystania środków publicznych na dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz informowania o dostępnych rozwiązaniach i dobrych praktykach ułatwiających dostosowanie stron internetowych.

Wyboru jednostek do kontroli dokonano skupiając się na serwisach urzędów publicznych, z których często korzystają osoby niepełnosprawne. Kontrola objęła 23 instytucje, m.in. strony ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz strony urzędów miast i gmin. Wyboru stron internetowych dokonano we współpracy z Fundacją Integracja, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum