NFZ: zarządzenie o dofinansowaniu informatyzacji placówek medycznych

Autor: WOK • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia11 maja 2021 18:16

NFZ opublikował zarządzenie dotyczące możliwości dofinansowania informatyzacji placówek uczestniczących w drugim etapie pilotażu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Trwa pilotaż elektronicznej dokumentacji medycznej; FOT. PTWP
  • Zarządzenie umożliwia m.in. dofinansowanie przez NFZ zakupu urządzeń i oprogramowania przez lecznice biorące udział w pilotażu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)
  • Na dofinansowanie tych inwestycji NFZ zarezerwował prawie 6,7 mln zł
  • EDM odgrywa kluczową rolę w dygitalizacji całego systemu opieki zdrowotnej

- Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców - pilotaż EDM - etap II określa warunki zawierania i realizacji umów o finansowanie o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców - pilotaż EDM - etap II, które będą zawierane ze świadczeniodawcami (...) uczestniczącymi w prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia pilotażu wymiany EDM - etap II - informuje NFZ w uzasadnieniu do zarządzenia ws. warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców - pilotaż EDM - etap II.

Dofinansowanie w ramach strategii

Fundusz podaje, że przedmiotem umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców - pilotaż EDM - etap II będzie:

Dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług związanych z uruchomieniem raportowania ZM lub prowadzeniem wymiany EDM z innym usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1

Finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM - etap II

- Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia wynosi 6 690 000 zł. Finansowania informatyzacji świadczeniodawców - pilotaż EDM - etap II stanowi działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 4 - Wspieranie świadczeniodawców w budowie makroekonomicznej efektywności, Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - przypomina NFZ.

Kluczowe przedsięwzięcie

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dokumentacja medyczna co do zasady powinna być prowadzona w postaci elektronicznej.

Elektroniczna dokumentacja medyczna odgrywa kluczową rolę w procesie dygitalizacji całego systemu opieki zdrowotnej. Dlatego tak ważny jest przebieg trwającego od sierpnia 2020 r. pilotażu prowadzenia i wymiany EDM. Pilotaż ma na celu przede wszystkim sprawdzenie procesu przekazywania danych o świadczeniach zdrowotnych do centralnego systemu e-zdrowie (P1). Pozwoli również na ocenę poprawności procesu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami leczniczymi.

Do udziału w I etapie pilotażu Centrum e-Zdrowia zakwalifikowało 43 placówki (szpitale, placówki POZ i AOS). Pilotaż prowadzony jest w czterech województwach: lubelskim, mazowieckim, śląskim oraz małopolskim.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum