NFZ dopłaci lekarzom POZ za aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta. Zarządzenie

Autor: oprac. WOK • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia15 maja 2022 14:59

Przychodnie POZ. 14 maja weszło w życie zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki któremu przychodnie POZ otrzymają z NFZ dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP) w 2022 roku.

NFZ dopłaci lekarzom POZ za aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta. Zarządzenie
NFZ zachęca finansowo lekarzy do aktywowania IKP swoim pacjentom Fot. AdobeStock
  • Zarządzenie dotyczące dofinansowania aktywowania IKP w 2022 roku przez placówki POZ ukazało się 13 maja
  • Cena za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego IKP wynosi 12,30 zł lub 18,45 zł brutto - zależnie od zakresu działań prowadzonych przez placówkę lub lekarza POZ
  • Zawarcia umowy o dofinansowanie aktywowania IKP wymaga od świadczeniodawcy złożenia stosownego wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ

Zarządzenie o dofinansowanie aktywowania IKP już obowiązuje

Od 14 maja obowiązuje zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w 2022 roku.

- Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określa warunki udzielania i rozliczania przez NFZ środków na realizację umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniodawców posiadających do dnia 31 grudnia 2022 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - informuje Fundusz.

- Wprowadzane rozwiązanie stanowi kontynuację działań związanych z finansowaniem aktywowania Internetowych Kont Pacjentów przez świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna realizowanych w latach 2019-2021 r. (...) - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia.

Potwierdzenie profilu zaufanego

  • NFZ informuje, że "przedmiotem umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta zawieranej pomiędzy dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, a świadczeniodawcą POZ będzie aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w art. 20c ust. 2b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.):
  • W związku z potwierdzeniem profilu zaufanego przez świadczeniodawcę POZ, zgodnie z art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji
  • W sposób inny, niż określony w pkt 1, w wyniku prowadzonej przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowych Kont Pacjentów w inny dostępny sposób".

Kwoty dofinansowania

Cena za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosić będzie:

  • 18,45 zł brutto w przypadku pełnienia przez świadczeniodawcę POZ funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany
  • 12,30 zł brutto jeśli świadczeniodawca POZ prowadzi kampanię informacyjną mającą na celu zakładanie profili zaufanych

Pełny tekst zarządzenia - do pobrania pod tekstem.

- W celu zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta świadczeniodawca POZ będzie zobowiązany do złożenia do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu wniosku o zawarcie umowy - informuje NFZ.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum