NFZ: dofinansowanie informatyzacji w POZ do końca 2021 roku. Jest zarządzenie prezesa

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia02 lipca 2021 11:25

Ukazało się zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

NFZ: dofinansowanie informatyzacji w POZ do końca 2021 roku. Jest zarządzenie prezesa
  • Zmiany wprowadzone zarządzeniem wynikają z uwag zgłoszonych przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”
  • Zarządzenie dotyczy dofinansowania jakim mogą być objęte wydatki na informatyzację przychodni POZ poniesione przez świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
  • Załącznik do zarządzenia podaje wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług instalacyjnych, które mogą być dofinansowane

W zarządzeniu Nr 66/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzono zmiany.

Kiedy informatyzacja przychodni POZ może być dofinansowana

Zarządzenie wynika z przepisu art. 97 ust 3 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zgodnie z zarządzeniem do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy finansowanie informatyzacji świadczeniodawców, której celem jest udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacja dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej oraz udostępnianie elektronicznych usług świadczeniobiorcom lub innym podmiotom.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem wynikają z uwag zgłoszonych przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., pod warunkiem że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Jakie urządzenia informatyczne, usługi i oprogramowanie mogą być dofinansowane w POZ

Załącznik do zarządzenia podaje wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług instalacyjnych, które mogą być dofinansowane.

Wykaz

1. Urządzenia informatyczne:
1) Serwery
2) Komputery stacjonarne
3) Laptopy
4) Routery
5) Przełączniki (sieciowe)
6) Urządzenia wielofunkcyjne (z funkcją skanowania)
7) Skanery
8) Urządzenia do digitalizacji - inne niż tradycyjne skanery
9) Urządzenia pamięci masowej (macierze, NAS, rozbudowa tego typu urządzeń)
10) Firewall

2. Oprogramowanie:
1) Licencje na oprogramowanie narzędziowe
2) Licencje na oprogramowanie do wirtualizacji
3) Licencje na oprogramowanie biurowe
4) Licencje na systemy operacyjne
5) Licencje na oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej
6) Licencje na oprogramowanie typu firewall.

3. Usługi
1) Usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania, o którym mowa w ust. 2
2) Usługi dostępu do aplikacji WEB
3) Usługi szkoleniowe związane z wdrożeniem oprogramowania, 
o którym mowa w ust. 2.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum