Ministerstwo Zdrowia zapowiada centralne wsparcie informatyzacji POZ. "Będą dwa projekty"

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia20 lutego 2022 17:00

Ministerstwo Zdrowia nie wprowadzi finansowania informatyzacji placówek medycznych powiązanego z wyceną świadczeń kontraktowanych przez NFZ - dowiedział się Rynek Zdrowia. O takie narzędzie pokrywania części kosztów cyfryzacji sektora medycznego apelowała Polska Izba Informatyki Medycznej.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada centralne wsparcie informatyzacji POZ. "Będą dwa projekty"
Przychodnie POZ mają otrzymać wsparcie dotyczące ich informatyzacji Fot. AdobeStock
 • Dużą szansą na realizację inwestycji w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia będzie nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 - wskazuje Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pismo Polskiej Izby Informatyki Medycznej
 • Izba apelowała do MZ o wdrożenie "stałego - dodatkowego w stosunku do środków na świadczenia medyczne - finansowania obszarów związanych z informatyką w powiązaniu z wyceną świadczeń medycznych kontraktowanych przez NFZ"
 • Resort zdrowia odpowiedział, że nie przewiduje takiego mechanizmu finansowania informatyzacji placówek medycznych, ale będzie podejmować "inne działania ukierunkowane na rozwój cyfryzacji ochrony zdrowia"
 • Ministerstwo Zdrowia zapowiada, m.in. realizację dwóch projektów wspierających podstawową opiekę zdrowotną w procesie jej informatyzacji. Łącznie tymi projektami ma być objętych 2000 placówek POZ

Ministerstwo Zdrowia odpowiada Polskiej Izba Informatyki Medycznej

- Ogromne zwiększenie zakresu wykorzystywania informatyki w ochronie zdrowia nie idzie w parze ze wzrostem nakładów na cyfryzację sektora medycznego. Brakuje środków nie tyle na zakup sprzętu i oprogramowania, co na ich dalsze utrzymanie. Problem dotyczy również finansowania wynagrodzeń dla informatyków pracujących w działach IT placówek medycznych - zwracała uwagę w listopadzie ub.r. Polska Izba Informatyki Medycznej (PIIM), zrzeszająca dostawców i użytkowników systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia, w liście otwartym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

- Pojawiają się fundusze na zakup oprogramowania, sprzętu i usług, ale nie ma środków na ich dalsze utrzymanie w placówkach medycznych. Owocuje to, np. w przypadkach projektów w szpitalach zakupem najczęściej w przetargu systemów wraz z maksymalnie wydłużonym okresem gwarancji i serwisu (z reguły 5 lat). Natomiast po jego zakończeniu placówka często zaskoczona jest budżetem jaki powinna zapewnić na jego utrzymanie - przyznaje PIIM.

Ze wskazanych w liście do MZ powodów oraz w związku z pracami rządu nad zwiększeniem funduszy na ochronę zdrowia Polska Izba Informatyki Medycznej zaapelowała o „wypracowanie mechanizmu stałego - dodatkowego w stosunku do środków na świadczenia medyczne - finansowania obszarów związanych z informatyką w powiązaniu z wyceną świadczeń medycznych kontraktowanych przez NFZ”.

- Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje ustanowienia stałego mechanizmu finansowania obszarów związanych z informatyką w powiązaniu z wyceną świadczeń medycznych kontraktowanych przez NFZ w 2022 r. Niemniej będziemy podejmować inne działania ukierunkowane na rozwój cyfryzacji ochrony zdrowia oraz zapewnienia wsparcia w tym zakresie dla różnych grup podmiotów leczniczych - czytamy w odpowiedzi na list PIIM, zawierającej jej obszerne uzasadnienie.

EDM. "Była możliwość uzyskania dofinansowania z NFZ"

- Dużą szansą na realizację inwestycji IT w obszarze ochrony zdrowia będzie nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027, w której w obszarze zdrowia jako kluczowe działania wskazuje się zwiększenia dostępności do świadczeń, wsparcie infrastrukturalne oraz dalszą informatyzację systemu ochrony zdrowia - zaznacza resort.

MZ przypomina, że w okresach poprzedzających wejście w życie kolejnych e-usług zdrowotnych Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia wspierały świadczeniodawców w procesie transformacji cyfrowej poprzez dofinansowania oraz szkolenia.

- Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania było do tej pory możliwe m.in. w ramach środków NFZ. W 2018 r. NFZ dysponował na ten cel budżetem w wysokości 50 mln zł, a w 2019 r. - 40 mln zł. W obu latach wnioski od świadczeniodawców opiewały na niższe kwoty niż udostępnione finansowanie. W 2020 r. NFZ miał na informatyzację świadczeniodawców zarezerwowany budżet w wysokości aż 100 mln zł, a w 2021 r. - w wysokości 150 mln zł - informuje w piśmie do PIIM Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Wskazuje, że możliwość uzyskania dofinansowania z NFZ była przewidziana, m.in. w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) na podstawie odpowiednich zarządzeń prezesa NFZ, w efekcie których zrealizowano dwa pilotaże.

Planowane działania dla rozwoju zdrowia cyfrowego

„Możliwości kontynuowania wsparcia w zakresie informatyzacji dla różnych grup podmiotów leczniczych są i będą przedmiotem analiz po stronie Ministerstwa Zdrowia i jednostek podległych resortu. Na tym etapie warto wspomnieć, że działania w ramach inwestycji dedykowanej rozwojowi obszaru zdrowia cyfrowego mają objąć m.in.:

 • Poprawę cyberbezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie potencjału podmiotów leczniczych - upowszechnienie procedur nadzoru, raportowanie incydentów, wzmocnienie cyberobrony
 • Poprawę dojrzałości cyfrowej podmiotów leczniczych obejmującą:
  - infrastrukturę wymiany danych
  -  infrastrukturę i oprogramowanie IT
  - kompetencje cyfrowe
  - wzmocnienie kompetencji kadry placówek w zakresie cyberbezpieczeństwa

Będzie centralne wsparcie dla informatyzacji przychodni POZ

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że „w ramach REACT-EU (program unijnego wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy - red.) jest planowana realizacja dwóch projektów pozakonkursowych dotyczących wsparcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej w procesie ich informatyzacji".

"Pierwszy projekt ma na celu wsparcie na poziomie centralnym i jest związane z dostawą do POZ niezbędnego sprzętu informatycznego oraz integrację z centralnymi rozwiązaniami systemu e-zdrowia” - czytamy w odpowiedzi MZ na pismo PIIM.

- Zostanie uruchomione narzędzie informatyczne, które będzie darmowym rozwiązaniem do wykorzystania przez placówki POZ. W ramach drugiego projektu jest planowane wsparcie placówek POZ w formie zakupu sprzętu komputerowego oraz wsparcie w formie grantów na zakup pozostałej, niezbędnej infrastruktury informatycznej i oprogramowania, w tym integrację z platformą P1. Łącznie zostanie objętych wsparciem 2000 placówek POZ z całej Polski - informuje w piśmie do PIIM dyrektor Piotr Węcławik.

- Z uwagi na trwające negocjacje zakresu poszczególnych programów operacyjnych w ramach funduszy UE 2021-2027 trudno jednoznacznie wskazać, jakie działania zostaną uznane za kwalifikowalne i jakie podmioty w poszczególnych programach czy konkursach będą mogły ubiegać się o wsparcie. Mając na to względzie, wiążące informacje w tym zakresie będą mogły zostać przekazane na późniejszym etapie realizacji programów - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum