Minister zdrowia powołał pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Autor: JPP • Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia29 listopada 2022 13:00

Bogusław Major został pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Zarządzenie w tej sprawie opublikowano 29 listopada.

Minister zdrowia powołał pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Minister zdrowia powołał pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Fot. PTWP

 

Minister zdrowia powołał pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

29 listopada w Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ministra zdrowia do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

W dokumencie wskazano, że na pełnomocnika wyznaczono Bogusława Majora.

Do zadań pełnomocnika należeć ma:

  • obsługa incydentów we współpracy z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającym na poziomie krajowym, prowadzonym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanym dalej „CSIRT GOV”;
  • wyszukiwanie powiązań między incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz opracowywanie  wniosków wynikających z obsługi incydentów;
  • powiadamianie CSIRT GOV niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od momentu wykrycia incydentu bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie, który jest lub może być zaklasyfikowany jako incydent w podmiocie publicznym;
  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, przekazywanie pracownikom komunikatów i ostrzeżeń CSIRT GOV w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni i sposobów zabezpieczenia przed nimi;
  • opracowywanie i nadzorowanie procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie;
  • prowadzenie rejestru incydentów i zdarzeń bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie;
  •  identyfikacja i prowadzenie analizy ryzyka systemów teleinformatycznych Ministerstwa;
  • współpraca przy opracowywaniu modułów zadaniowych dla stopni alarmowych CRP, o których mowa w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach
    poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 88).
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum