Minister zdrowia powołał nowy zespół. Ma zaproponować zmiany w systemach polityki lekowej

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, Dz.U. MZ25 lipca 2022 07:55

Minister zdrowia powołał zespół do spraw oceny interoperacyjności w systemach teleinformatycznych oraz rejestrach medycznych wykorzystywanych w ramach polityki lekowej.

Minister zdrowia powołał nowy zespół. Ma zaproponować zmiany w systemach polityki lekowej
Minister zdrowia powołał nowy zespół. Jest zarządzenie Fot. PTWP
  • W Dzienniku Urzędowym opublikowano zarządzenie ministra zdrowia w sprawie powołania nowego zespołu 
  • To  zespół ds. oceny interoperacyjności w systemach teleinformatycznych oraz rejestrach medycznych wykorzystywanych w ramach polityki lekowej
  • Jego zadaniem będzie opracowanie raportu wynikającego z oceny aktualnego stanu systemów informatycznych oraz wskazanie możliwych rozwiązań, które wzmocniłyby interoperacyjności systemów wykorzystywanych w polityce lekowej i zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych

Polityka lekowa: MZ powołał nowy zespół

Minister zdrowia powołał nowy organ pomocniczy. To zespół do spraw oceny interoperacyjności w systemach teleinformatycznych oraz rejestrach medycznych wykorzystywanych w ramach polityki lekowej.

W skład Zespołu wejdą:

  • Przewodniczący zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową;
  • Zastępca przewodniczącego zespołu – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
  • członkowie: Główny Inspektor Farmaceutyczny lub jego zastępca, Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia lub jego zastępca, Główny Inspektor Sanitarny lub jego zastępca, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub jego zastępca, Dyrektor Centrum e-Zdrowia lub jego zastępca, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMIT) lub jego zastępca, dyrektorzy lub wicedyrektorzy departamentów innowacji, analiz i strategii oraz lecznictwa w MZ 
  • przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum e-Zdrowia, AOTMiT, departamentów polityki lekowej i farmacji, innowacji, analiz i strategii oraz lecznictwa  w MZ.

Zadaniem nowego gremium będzie opracowanie raportu wynikającego z oceny aktualnego stanu systemów informatycznych oraz wskazanie możliwych rozwiązań, mających na celu wzmocnienie interoperacyjności systemów wykorzystywanych w polityce lekowej i zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych. 

Zasiadającym w zespole nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w jego pracach. Gremium będzie się zbierać nie rzadziej niż raz na 30 dni do czasu zaakceptowania przez ministra zdrowia wspomnianego raportu. Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum