Korzyści finansowe telemedycyny

Autor: Tekst zewnętrzny • • 24 czerwca 2014 12:34

W kolejnym artykule z cyklu Akademia Telemedycyny zaprezentujemy korzyści i oszczędności dla pacjenta, lekarza, NZOZ-u a także dla NFZ.

Korzyści finansowe telemedycyny

O zaletach i korzyściach finansowych Telemedycyny pisano wiele. Na szczęście nie trzeba już nikogo przekonywać że telemedycyna jako wsparcie lekarza w procesie diagnozowania, leczenia i późniejszego monitorowania pacjenta jest tańsze i skuteczniejsze od dotychczasowych, tradycyjnych form opieki zdrowotnej.

Wszelkie dostępne badania i opracowania wskazują, że nie ma innej drogi obniżenia kosztów leczenia i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności leczenia i dostępności specjalistycznej opieki medycznej.

Do najważniejszych zalet telemedycyny należą:
 ułatwienie dostępu i skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczną opiekę medyczną;
 znaczące obniżenie liczby zbędnych badań, konsultacji medycznych i hospitalizacji;
 możliwość świadczenia opieki zdrowotnej w domu chorego (wizyty lekarskie lub stały nadzór);
 wymiana danych medycznych pacjenta między ośrodkami medycznymi  i lekarzami umożliwia wymianę doświadczeń, telekonsultacje, co znacząco przyspiesza proces diagnozowania i powoduje, że jest on skuteczniejszy;
 efektywniejsza kontrola świadczeń i przepisywania leków, sprawniejsze zarządzanie dostępnymi usługami, zmniejszenie kolejki do specjalistów i w konsekwencji minimalizacja ryzyka nadużyć podczas rozliczeń w procesie refundacji;

Poniżej przedstawiamy kilka zastosowań telemedycyny. Na ich przykładzie postaramy się pokazać konkretne korzyści dla pacjentów, lekarzy i systemu opieki zdrowotnej.

TELEMEDYCYNA DLA PACJENTA
Zdarza się, że do lekarza zgłaszają się pacjenci z niezdiagnozowanymi zaburzeniami, ze względu na krótki czas wypożyczenia tradycyjnego Holtera oraz sporadyczność występowania epizodów, przeprowadzenie prawidłowej diagnozy jest utrudnione. Taki pacjent chodzi od lekarza do lekarza szukając przyczyny złego stanu zdrowia, wielokrotnie korzysta z porad lekarzy specjalistów i drogiego sprzętu, tworząc kolejkę i ograniczając dostęp innym pacjentom. W efekcie, generuje niepotrzebne koszty dla systemu opieki zdrowotnej.

Czas wykrycia zaburzenia i rozpoczęcie leczenia można przyspieszyć korzystając z urządzeń telemedycznych EHO-MINI typu Event-Holter, firmy Pro-PLUS. Pacjent z niezdiagnozowanymi zaburzeniami zgłasza się do lekarza specjalisty, który wypożycza mu urządzenie na 14 dni w celu długotrwałego monitoringu.

Aparat może pracować w dwóch trybach:
 automatycznym, np. 10-sekundowe badania co 3 minuty wysyłane są na Platformę Telemedyczną bez ingerencji pacjenta;
 manualnym, to pacjent uruchamia zapis EKG poprzez naciśnięcie przycisku. Wybór odpowiedniego momentu zależy od samego pacjenta. Zazwyczaj jest on podyktowany dyskomfortem lub złym samopoczuciem. Zapisany fragment badania wysyłany jest automatycznie na Platformę Telemedyczną.

Skuteczność wykrycia zaburzeń podczas 14-dniowej diagnostyki jest na poziomie 80%. Jeżeli nie stwierdzono występowania zaburzeń czas monitorowania pacjenta można dowolnie wydłużyć.

Opisane usługi monitoringu kardiologicznego mogą być świadczone przez lekarzy pierwszego kontaktu lub NZOZ-y niekardiologiczne. W ramach dostępu do Platformy Telemedycznej oferowana jest usługa opisu EKG przez wykwalifikowanych lekarzy kardiologów. Lekarze pierwszego kontaktu mogą wypożyczać urządzenia pacjentom z zaburzeniami kardiologicznym, a do lekarzy kardiologów wysyłać tylko tych, u których potwierdzono zaburzenia kardiologiczne.

Koszt zakupu jednego urządzenia dla NZOZ to około 590 zł, plus 100-300 zł miesięcznie za dostęp do Platformy Medycznej (cena zależy od ilości urządzeń podłączonych do systemu). Jest to naprawdę niewielki koszt, jeśli porównać go z ceną usługi dla pacjenta, która waha się w przedziale 300-450 zł, za 14-dniowy monitoring z opisem lekarskim.

TELEMEDYCYNA DLA NZOZ-ów
Kolejnym zastosowaniem telemedycyny jest użycie Event-Holtera do długookresowego monitorowania pacjenta. Jeżeli pacjent wymaga stałego nadzoru kardiologicznego i cyklicznych wizyt u specjalisty, warto zastosować urządzenia telemedyczne współpracujące z Platformą Telemedyczną w celu zastąpienia niektórych wizyt zdalnym monitoringiem pacjenta i zwiększenia skuteczności leczenia.

Platforma Telemedyczna dostępna jest przez przeglądarkę internetową z każdego miejsca na świecie, umożliwia gromadzenie zapisów EKG, zapisywanie informacji o lekach i ich dawkowaniu, wpisywanie innych parametrów takich jak waga, ciśnienie itp.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest wypożyczanie urządzeń na dłuższy czas lub zakup urządzenia typu Event-Holter przez pacjenta. Pacjent wykonuje kilka badań w miesiącu, badania gromadzone są na Platformie, a lekarz mający do nich zdalny dostęp ocenia je w dogodnym dla siebie momencie, monitorując proces leczenia. W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta jest stabilny (unormowany), za pośrednictwem Platformy (lub telefonicznie) otrzymuje od lekarza informacje o kontynuacji terapii i ewentualnych zaleceniach.

Zaletą tego rozwiązania jest baza badań na podstawie której lekarz może porównać stan pacjenta z historycznymi zapisami i śledzić proces leczenia w długim okresie. Atutem tego modelu jest również długotrwały kontakt pacjenta z lekarzem/NZOZ-em, co „przywiązuje” pacjenta do lekarza.

Model ten ma zastosowanie również:
 u pacjentów, u których ze względu na wiek zaczynają się zaburzenia kardiologiczne (wzrost ciśnienia, początki zaburzeń pracy serca);
 u osób dbających o swój stan zdrowia, sportowców-amatorów, osób ceniących swój czas.
Koszt zakupu urządzenie to około 590 zł. Taka cena powoduje iż opisywane rozwiązania są dostępne dla zwykłego Kowalskiego. Pozostały koszt to miesięczne opłaty jakie pacjent, najczęściej w formie abonamentu, uiszcza lekarzowi czy ośrodkowi zdrowia. Wahają się w przedziale od 50 do 200 zł miesięcznie.

TELEMEDYCYNA DLA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWYCH
Innym przykładem zastosowania telemedycyny jest wykorzystanie urządzeń EHO-12 firmy Pro-PLUS w pracy pielęgniarek środowiskowych. Urządzenie jest wielkości smartfona, dzięki czemu może być używane jako urządzenie przenośne. Kosztuje jedynie około 1300 zł. Dzięki podłączeniu do komputera z dostępem do Internetu umożliwia wykonywanie 12-odprowadzeniowego badania spoczynkowego EKG w domu pacjenta.

Rozwiązanie doskonale sprawdza się w pracy pielęgniarek środowiskowych, czy lekarzy pierwszego kontaktu podczas ich wizyt domowych. Wszystko możliwe jest dzięki współpracy aparatu typu EHO-12 z internetową Platformą Telemedyczną, która zapewnia odczyt badania EKG i jego opis przez lekarza kardiologa z Centrum Opisowego. Po przesłaniu badania na Platformę Telemedyczną w kilkanaście minut lekarz kardiolog opisuje badanie, które natychmiast dostępne jest dla pielęgniarki lub lekarza. Zapis EKG z opisem można wydrukować i zostawić pacjentowi w domu lub korzystając z Platformy wysłać do lekarza kardiologa opiekującego się pacjentem.

Koszt jednorazowego opisu 12-odprowadzeniowego badania EKG przez Centrum Opisowe nie przekracza 15 zł.  Dzięki zastosowaniu rozwiązań telemedycznych nie ma konieczności przewożenia pacjentów z domów na specjalistyczne badania.

TELEMEDYCYNA DLA NFZ
Kolejnym przykładem korzyści z wprowadzenia telemedycyny jest wykorzystanie urządzeń EHO-MINI do telerehabilitacji kardiologicznej pacjentów po „incydentach medycznych”. Tacy pacjenci wymagają rehabilitacji, która właściwie przeprowadzona, u większości z nich zapewnia powrót do normalnego życia i pracy. Daje to ogromne korzyści pacjentowi (społeczne i finansowe, pracując zarabia pieniądze), NFZ i ZUS (mniejsze koszty opieki zdrowotnej i ograniczenie rent). Większość rehabilitacji kardiologicznej przeprowadzona jest stacjonarnie - w szpitalu.

Rozwiązaniem usprawniającym proces jest zastosowanie mobilnego urządzenia telemedycznego EHO-MINI w połączeniu z urządzeniami takimi jak waga i ciśnieniomierz. Urządzenia te realizują zadaną przez lekarza procedurę rehabilitacji, jednocześnie nadzorując stan zdrowia pacjenta i monitorując postęp procesu powrotu do zdrowia. Koszt zakupu kompletu urządzeń do telerehabilitacji nie przekracza 3000 zł. Urządzenia są wypożyczane pacjentowi na czas telerehabilitacji.

Opisane rozwiązanie to przykład wymiernych korzyści finansowych dla wszystkich uczestników procesu telerehabilitacji. Pacjent szybko powraca do normalnego życia i podejmuje pracę. Oszczędza szpital, rehabilitując dużo większą liczbę pacjentów, przy mniejszym zaangażowaniu sprzętu i zasobów ludzkich. Oszczędza NFZ, bo nie utrzymuje drogiej infrastruktury szpitalnej i nie płaci za pobyt szpitalny. Wreszcie oszczędza ZUS, bo pacjenci zamiast korzystać z rent pracują i płacą składki.

Telemedycyna to nowoczesne połączenie systemów IT z urządzeniami wspomagającymi diagnostykę i leczenie pacjentów. Jak każde narzędzie musi być odpowiednio dobrane do potrzeb i modelu biznesowego oraz wpisywać się w obowiązujące procesy i procedury funkcjonujące na rynku.

***

Akademia Telemedycyny jest autorskim projektem edukacyjnym, którego celem jest podniesienie poziomu rzetelnej wiedzy o najnowszych rozwiązaniach telemedycznych oraz o możliwościach ich zastosowania w polskim systemie ochrony zdrowia.

W kolejnych artykułach zostaną szczegółowo przedstawione różne aspekty rozwiązań telemedycznych, takie jak na przykład: aspekty zdrowotne, finansowe, wizerunkowe; telediagnostyka, telerehabilitacja, zastosowanie telemedycyny w praktyce lekarzy rodzinnych, medycynie sportowej czy w medycynie pracy.

Partnerem projektu Akademia Telemedycyny jest Pro-Plus.

Masz pytania? Napisz do nas: akademiatelemedycyny@ptwp.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum