Inwestycje w nowe technologie - co wnoszą dla pacjentów, personelu i zarządzających szpitalami

Autor: pwx/Rynek Zdrowia • • 28 października 2019 15:01

Inwestowanie w nowe technologie dostosowane do potrzeb konkretnego szpitala umożliwia generowanie oszczędności, ale sprawia też, że środowisko szpitalne staje się bardziej przyjazne do pacjentów, personelu medycznego i zarządzających - podkreśla Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w Philips Healthcare.

Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w Philips Healthcare. Fot. PTWP

Jak zaznacza Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w Philips Healthcare, korzyści wynikające z wdrażania nowych technologii w szpitalach można oceniać z trzech perspektyw: pacjenta, personelu i zarządzających placówkami.

Dla pacjentów bardzo istotne są np. rozwiązania, które dzięki swojemu zaawansowaniu pozwalają na uzyskanie wiarygodnych danych diagnostycznych, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję z pobytu w placówce.

Nowe rozwiązania dają też możliwość zapewnienia bardziej komfortowej pracy lekarzom, pielęgniarkom i innemu personelowi przedstawiającym oczekiwania związane z możliwościami i warunkami pracy przy obsługiwaniu aparatury. Jako przykład dyr. Michał Kępowicz podaje ograniczenie dawki promieniowania emitowanego przez aparaturę obrazową: - Systemy bezpieczne ze względu na emitowaną dawkę promieniowania sprawiają, że lekarz może dłużej przebywać w polu pracy urządzenia.

Jak przekonuje, w pewnych wypadkach możliwość realizowania przez lekarzy badań w oparciu o nowe technologie też jest rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i ambicjom lekarzy.

Dyrektor Michał Kępowicz zwraca również uwagę na możliwości jakie nowe technologie, e-systemy automatyzujące pracę  dają w sytuacji nasilających się braków kadrowych. - Myślę o systemach wczesnej predykcji pogarszania się stanu zdrowia pacjenta. Jeżeli są dostępne rozwiązania, które sprawiają, że lekarz czy pielęgniarka nie muszą uczestniczyć w procesie nadzoru nad chorym i mogą być zastąpieni, to powinniśmy powierzyć te funkcje technologiom - mówi, odnosząc tę uwagę między innymi do monitorowania stanu pacjentów w szpitalu.

Jak dodaje, nowe technologie przyniosły też nowe możliwości menedżerom w zakresie zarządzania zasobami i finansami w szpitalu, co pozwala na łatwiejsze podejmowanie trafnych decyzji. 

Zdaniem dyr. Michała Kępowicza, inwestowanie w nowe technologie dostosowane do potrzeb konkretnego szpitala umożliwia generowanie oszczędności, ale sprawia też, że środowisko szpitalne staje się bardziej przyjazne do pacjentów, personelu medycznego i zarządzających.

Nagranie zostało zarejestrowane podczas XV Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 21-22 października 2019 r.).

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum