HCC 2018: oblicza informatyzacji polskiej ochrony zdrowia

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 25 lutego 2018 20:59

Podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2018, Katowice, 8-10 marca br.) nie zabraknie sesji dotyczących różnych aspektów informatyzacji polskiej ochrony zdrowia.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

W trakcie trzeciej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędą się 54 sesje panelowe, debaty i prezentacje z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się, między innymi: wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Kongresowe sesje podzielone zostały na pięć ścieżek tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• Edukacja

Więcej o Kongresie i rejestracja: www.hccongress.pl

Tematyka sesji poświęconych szeroki rozumianym rozwiązaniom informatycznym w ochronie zdrowia dotyczyć będzie, między innymi: wdrażania systemu e-zdrowia; koordynacji gromadzenia i przetwarzania danych pacjenta; telemedycyny; przyszłości medycyny spersonalizowanej; znaczenia dużych baz danych w rozwoju indywidualnej diagnostyki i leczenia; elektronicznej dokumentacji medycznej.

Udział w dyskusjach panelowych dotyczących tej problematyki zapowiedzieli, m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; zarządzający największymi publicznymi szpitalami i prywatnymi lecznicami; liderzy rynku dostawców rozwiązań informatycznych dla sektora medycznego; lekarze; eksperci rynku informatycznego.

Poniżej wybrana tematyka sesji dotyczących informatyzacji podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

8 marca 2018 r. | godz. 12.00-13.30
E-zdrowie - pacjent, gabinet, szpital, region, kraj
• Informatyzacja ochrony zdrowia od skali mikro do makro - diabeł tkwi w szczegółach
• Oczekiwania i problemy dotyczące wdrażania rozwiązań informatycznych - od indywidualnej praktyki lekarskiej do dużego, wielospecjalistycznego szpitala
• Platformy krajowe i regionalne - próba bilansu sukcesów i porażek
• E-zdrowie jest dla pacjenta - ułatwienie dostępu do specjalistów i edukacji zdrowotnej
• Międzyresortowa Strategia e-Zdrowie - jak osiągnąć założone cele?

8 marca 2018 r. | godz. 14.15-15.45
Telemedycyna: moda czy potrzeba?
• Jak powinien wyglądać prawidłowy model telemedyczny w placówce ochrony zdrowia
• Jak ujednolicić i skoordynować gromadzenie i przetwarzanie danych pacjenta?
• Telemedycyna a ochrona danych osobowych
• Od telemedycyny nie ma odwrotu. A co z finansowaniem?
• Telemedycyna w kardiologii

8 marca 2018 r. | godz. 16.15-17.30
Medycyna spersonalizowana - wykorzystanie potencjału big data
• Medycyna spersonalizowana - przyszłość opieki zdrowotnej?
• Znaczenie dużych baz danych w rozwoju indywidualnej diagnostyki i leczenia
• Dostęp do informacji o pacjencie - aspekty medyczne, informatyczne i prawne
• Możliwości wymiany i łączenia informacji gromadzonych w różnych bazach i rejestrach

9 marca 2018 r. | godz. 9.30-11.00
Elektroniczna dokumentacja medyczna - konfrontacje
• EDM - czy wszyscy mają to samo na myśli? E-dokumentacja medyczna z perspektywy:
- zarządzających placówkami medycznymi
- ustawodawcy i urzędów centralnych
- firm informatycznych
• Wnioski z konfrontacji doświadczeń, opinii i argumentów
• Dane szczególnie chronione - RODO w placówkach medycznych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum