EDM: wszystko co powinni wiedzieć diagności laboratoryjni REKOMENDACJE

Autor: oprac. KG • Źródło: KIDL, Rynek Zdrowia25 lipca 2021 18:00

Izba diagnostów laboratoryjnych wraz z ekspertami Centrum e-Zdrowia przygotowała rekomendacje dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Sporą część rekomendacji poświęcono pytaniom najczęściej zadawanym przez diagnostów laboratoryjnych.

EDM: wszystko co powinni wiedzieć diagności laboratoryjni REKOMENDACJE
KIDL przedstawiła rekomendacje dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Fot. Shutterstock
  • Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zaprezentowała rekomendacje dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w medycznych laboratoriach diagnostycznych
  • Prezes KIDL zwraca uwagę, że rekomendacje te są szczególnie ważne w związku z wejściem w życie przepisów obligujących medyczne laboratoria diagnostyczne do wdrożenia nowych rozwiązań
  • Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie funkcjonowania dokumentacji w obszarze diagnostyki laboratoryjnej
  • Dokument rekomendacji liczy dotyczący EDM liczy 37 stron

Rekomendacje Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych mają przybliżyć zagadnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, określić podstawowe akty prawne regulujące przedmiot opracowania oraz wskazać rozwiązanie problemów, które zostały zasygnalizowane przez diagnostów laboratoryjnych podczas szkoleń zorganizowanych przez KIDL i Centrum E-Zdrowia w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Z punktu widzenia pacjenta, wprowadzenie EDM ma za zadanie ułatwić dostęp do wyników poprzez np. Internetowe Konto Pacjenta (IKP), stanowiące moduł Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, w którym są przetwarzane dane dotyczące usługobiorcy zawarte w Systemie Informacji Medycznej.

Rozwiązanie to ma też usprawnić proces diagnostyki oraz leczenia pacjenta.

Z punktu widzenia płatnika ma ulepszyć weryfikowanie wykonanych świadczeń oraz zapobiegać przed dublowaniem wykonywania procedur.

Opracowanie, które udostępniła KIDL zawiera część praktyczną - najczęściej zadawane pytania przez diagnostów laboratoryjnych wraz z odpowiedziami opracowanymi przez ekspertów z Centrum e-Zdrowia.

Czym różni się Elektroniczna Dokumentacja Medyczna od dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Jak podkreślają autorzy rekomendacji, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej nie należy mylić i utożsamiać z dokumentacją medyczną prowadzoną w postaci elektronicznej. Pomimo zbliżonych pojęć, nazwy te odnoszą się z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa do odrębnych kategorii dokumentacji medycznej.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wynika bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wydanego na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw.

Jest to postać prowadzenia dokumentacji, która została wprowadzona, jako ogólna zasada dotycząca wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez nałożenie obowiązku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej (wewnętrznej i zewnętrznej). Z kolei termin Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) dotyczy konkretnej dokumentacji medycznej określonej w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

O co najczęściej pytają diagności laboratoryjni?

Kilka z pytań diagnostów laboratoryjnych przytoczonych w rekomendacjach dotyczyło podpisu elektronicznego.

Jedno z nich dotyczy tego jaka forma podpisu powinna być używana dla wyników NFZ i komercyjnych. W rekomendacjach czytamy, że powinny być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisywane z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Nie ma w tym zakresie znaczenia, czy są to badania wykonywane komercyjnie czy też finansowane ze środków publicznych.

Pojawiło się też pytanie o to, czy prywatne laboratorium ma obowiązek raportowania każdego zdarzenia/badania laboratoryjnego. W odpowiedzi czytamy, że tak - od 1 lipca 2021 r. każde ZM (Zdarzenie Medyczne) powinno być raportowane do SIM. Z tym dniem wejdzie w życie również obowiązek indeksowani w SUM wytworzonej EDM, przy czym samo EDM pozostaje w repozytorium usługodawcy, gdzie jest przez niego przechowywane.

Diagności laboratoryjni pytają też o to, czy prywatne laboratorium będące samodzielną jednostką musi zarejestrować w platformie P1 każde wykonane badanie. Od 1 lipca 2021 r. każde ZM powinno być raportowane do SIM (Systemu Informacji Medycznej). Z tym dniem wejdzie w życie również obowiązek indeksowania w SIM wytworzonej EDM, przy czym samo EDM pozostaje w repozytorium usługodawcy, gdzie jest przez niego przechowywane.

Jedno z pytań dotyczyło wyników dawców krwi - czy trzeba je raportować? Autorzy rekomendacji wskazują, że przepisy dotyczące przekazywania przez usługodawców do SIM danych ZM oraz indeksowania EDM w SIM nie zawierają wyłączeń w tym obszarze. Tym samym należy stwierdzić, że dotyczą one wszystkich usługodawców, jak również wszystkich wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronie internetowej Centrum e- Zdrowia cez.gov.pl

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w medycznych laboratoriach diagnostycznych - Rekomendacje Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i Centrum e-Zdrowia

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum